Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad van woensdag 5 februari 2020

Woensdag 5 februari 2020 was de maandelijkse vergadering van de kerkenraad. Vanwege ziekte van onze preses Jannie van den Oever, was Bernard Zom voorzitter. Dit keer was het de beurt aan mij om de vergadering te openen, eerst met lezen van Marcus 6: 1 – 6 en aansluitend Handelingen 2: 43 – 46 en daarna gebed. Bij Marcus lezen we dat de mensen verbaasd zijn over wat Jezus zegt, maar hij krijgt geen respons. Dit leidt tot de uitspraak “geen profeet is geliefd in eigen land”. Waar hij in Marcus 6 alleen lijkt te staan, weten we dat hij steeds meer volgers krijgt en tenslotte weer alleen is aan het kruis en aan de vooravond van zijn kruisiging. Dat zijn preken en voorbeelden toch over zijn gekomen bij de mensen blijkt uit Handelingen, waar de gemeente in zijn naam bijeenkomt, met elkaar alles deelt en het goede probeert te doen in zijn naam. Het voorbeeld voor ons ook nog vandaag de dag.

Op de agenda stonden weer diverse onderwerpen; uiteenlopend van de toekomst van onze gemeente, de voorbereiding van Pasen, de inrichting van de kerkzaal, hoe het met onze dominee gaat nu hij weer zijn werkzaamheden heeft hervat, de Muziekdienst op 16 februari 2020 (zie ook elders in deze Nieuwsbrief) etc. Eén van de activiteiten die we in het kader van ‘75 jaar bevrijding’ organiseren is een tentoonstelling in de kerk. Opening op 5 mei 2020. Iedereen is dan welkom om te komen praten over de tentoonstelling, de bevrijding en wat wij doen met Vrijheid.

Ook dit jaar zal Greet Jongkind zorgen voor de liturgische bloemschikking bij de diensten in de 40-dagentijd. Onze dominee, Roel Braakhuis, zal in de week van Pasen in alle diensten van Palmpasen tot en met de Paasnacht voorgaan. Dit jaar zijn er – gezien de opkomst vorig jaar – geen ochtendgebeden. Op de ochtend van Goede Vrijdag is er wel weer een moment voor meditatie aan de hand van een presentatie over de Kruiswegstaties door de dominee.

Verder hebben we uitgebreid stilgestaan bij de toekomst van onze gemeente en de gemeente-avond op 10 maart 2020 die hierover wordt georganiseerd. Dan willen we van u als gemeenteleden horen hoe u de toekomst van de gemeente ziet, wat u daarbij het belangrijkste vindt, hoe we dat samen kunnen invullen en wat voor steun we daarbij kunnen vragen, wat kunnen we ons financieel permitteren e.d. Allemaal cruciale onderwerpen voor de korte termijn gelet op het komende pensioen van onze dominee in september 2021 en voor de wat langere termijn. KORTOM: komt allen en laat horen wat u vindt!

In het kader van het nadenken over de toekomst zijn we ook in gesprek met ‘buurgemeenten’. Met De Hoeksteen uit Schoonhoven hebben we al zeer positief en geanimeerd van gedachten gewisseld: wat doen zij, wat doen wij, hoe hebben wij het georganiseerd en kunnen we, bijvoorbeeld bij activiteiten voor de jeugd, samenwerken. Afspraak is dat we proberen vlak voor of vlak na de zomer weer bij elkaar te komen, bij voorkeur samen met gemeenten als Berkenwoude, Lekkerkerk en Haastrecht.

Er wordt nog geëxperimenteerd met de afstelling van de verwarming. Intussen wordt er van lieverlee de laatste puntjes op de “i” gezet bij de herinrichting van de kerkzaal. Zo is er op de torendeur een dranger gezet, zal er op de buitendeur bij het consistorie een automatische sluiter worden gezet, wordt er voor het aan te leggen invalide-toilet contact gezocht met Hans Brand en zal de spiegel bij de garderobe worden verplaatst. Tevens komt er een kamerscherm tussen kerkzaal en garderobe. Het schoonmaken en herstel van het wandkleed, dat voor de aanleg van de nieuwe vloer in het torenportaal hing, zal voor de vergadering van de kerkenraad in maart worden geagendeerd. Wanneer het Psalmenbord wordt teruggehangen is nog niet bekend. Wel komt het terug op de oude plek. Over de manier van ophangen wordt nog nagedacht. En voor het informatiebord, dat aan de kerk komt, kiezen we als tekst: ‘Gemeente rond de kerk van Ammerstol, Diensten iedere zondag om 10.00 uur’.

Kortom: de komende weken zijn er verschillende bijeenkomsten waarbij we u hopen te zien.

Leo van Veen

Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *