Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de Kerkenraad van januari 2022

Woensdag 5 januari, de eerste woensdag van 2022, na het welkom en alle goede wensen, opent Rudy Bieleveld de vergadering. Het wordt een belangrijk jaar voor de Gemeente rond de Kerk van Ammerstol, met nieuwe mensen in de kerkenraad, én met de zoektocht naar een nieuwe dominee, met ds Annemarie Roding als consulent . De zoektocht naar een nieuwe dominee betreft een aanstelling van 40% FTE in Ammerstol, of wellicht in samenwerking met één van onze buurgemeenten. Dat houden we als optie, maar met elkaar hebben we besloten het beroepingsproces sowieso te starten en zien wat dat oplevert.

Greet Jongkind opent de vergadering met het lezen van Hebr. 11: 1. Dat gaat over wat hoop in houdt?’ in de kern betekent ‘hoop’ met vertrouwen en geloof naar de toekomst kijken. Als gebed bij de opening van de vergadering leest zij van Henri Nouwen over ‘geloof, hoop en liefde’.

We beginnen de vergadering met de begroting 2022 van de Kerkvoogdij. Herman van Amerongen neemt deze met ons door en licht e.e.a. toe. Na de uitleg van Herman gaat de kerkenraad akkoord. Een ieder die dat wil kan met Herman een afspraak maken om mondeling een nadere toelichting te kunnen krijgen.

Daarna worden de notulen van de vergadering van 1 december 2021 doorgenomen en vastgesteld. N.a.v. de REP-lijst wordt afgesproken om met ingang van 2022 de verkiezing van nieuwe ambtsdragers naar voren te halen en het proces al in september te beginnen met het vragen van namen van mogelijke ambtsdragers. Voor de nieuwe kerkenraad per 2022 worden nu, c.q. zijn reeds een aantal mensen benaderd. We zijn heel blij dat een paar mensen hebben toegezegd de kerkenraad te willen versterken. Maar we hopen op nog een paar omdat vele handen nu eenmaal licht werk maken. Omdat we nog in gesprek zijn met mogelijke kandidaten, en er door de lockdown-maatregelen er nog niemand van de gemeente bij de diensten aanwezig mag zijn, wordt besloten om in ieder geval op 16 januari 2022 afscheid te nemen van Jos Teeuw als ouderling/kerkvoogd, Yvon van Loon als diaken en ondergetekende als ouderling en als scriba. We hopen z.s.m. te weten wanneer de nieuwe ambtsdragers kunnen worden bevestigd, en vooral hopen we dat dan u er ook in de dienst bij aanwezig kunt zijn.

Na een terugblik naar de diensten in december, o.a. de 4e advent met het Kerstfeest van de zondagschool, alsmede de Kerstdiensten, en een vooruitblik naar de diensten van januari dit jaar, staan we stil bij het nog niet geheel geactualiseerde Beleidsplan van onze gemeente, het profiel voor een nieuwe dominee, zoals dat de afgelopen twee jaar in stukjes en beetjes is aangedragen, en de zodra ds Annemarie Roding met haar consulentschap in februari 2022 begint samen te stellen Beroepingscommissie.

Aan het eind van de vergadering lopen we door wat er per college speelt, zoals het werk van de pastorale groep, de voorbereiding van doopdiensten etc.

De vergadering wordt door Greet afgesloten met het gebed ‘God zal met je meegaan’ uit de dienst van 5 december 2021.

Voor mij was dit de laatste keer als scriba. Indachtig de woorden van Prediker: ‘Voor alles wat er gebeurt is er een uur’. ‘Alles is vluchtig in het leven’, en hoe lang het leven duurt weten we ook niet, geniet er daarom van, ook in 2022. Of zoals Prediker zegt: ‘als je geniet van al het goede, dan is dat een gave van God.’. Het ga u goed en we zien elkaar hopelijk snel.

Met vriendelijke groet,

Leo van Veen

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *