Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de Kerkenraad van december 2021

Op woensdag 1 december 2021 was de laatste vergadering van de kerkenraad dit kalenderjaar. Dankzij COVID was alles weer anders. We hebben vanaf drie uur vergaderd, zodat iedereen voor vijf uur ’s middags onderweg of al weer thuis kon zijn. Gelukkig waren de meeste agenda’s flexibel genoeg, zodat we met een ruime meerderheid aanwezig waren.

Nadat ik met een gebed van Dietrich Bonhoeffer de vergadering had geopend, zijn we begonnen om zo snel mogelijk alle agendapunten door te nemen. Bij de notulen van de vergadering van 10 november 2021 hebben we een aantal namen van mogelijke kandidaten voor de begin volgend jaar samen te stellen Beroepingscommissie voorgesteld, met de opmerking dat dit onderwerp later nog aan de orde zou komen. Daarna zijn de notulen vastgesteld en hebben we de REP-lijst doorgenomen. Met name ging het hierbij om het op tijd vaststellen van de diverse roosters en planningen, in het bijzonder de diensten met Kerst en in januari 2022, zoals het afscheid en bevestiging van nieuwe ambtsdragers en het dopen op 23 januari 2022.

Vervolgens hebben we ons verdiept in de beroepingsprocedure en de afspraken die we daarvoor met ds Annemarie Roding als consulent willen maken. In januari 2022 zullen we als kerkenraad, gehoord de inbreng van u als gemeente, een opzet voor het profiel van een te beroepen dominee moeten maken, alsmede voor de samenstelling van de beroepingscommissie en de te volgen werkwijze. Ds Annemarie Roding zal met haar werk starten op de vergadering van de kerkenraad in februari 2022. Ze zal vanaf dat moment ons begeleiden en adviseren bij de beroeping en daartoe ook af en toe bij de vergaderingen van de kerkenraad aanwezig zijn. De met haar gemaakte afspraken zijn voor een half jaar.

Een ander heikel onderwerp dat de nodige aandacht vraagt is dat van de verkiezing van nieuwe ambtsdragers. Door u als gemeente zijn twintig namen genoemd als mogelijke nieuwe leden van de kerkenraad. Al deze mensen zijn inmiddels geïnformeerd dat hun naam op de kieslijst staat. Vanaf begin december 2021 kan er gedurende ca. 10 dagen worden gestemd. Daarna worden de stemmen geteld en de gekozen kandidaten bezocht. Eind december 2021 / in de eerste week van januari 2022 kan dan de nieuwe kerkenraad worden gepresenteerd. Het kan niet genoeg gezegd: we hopen met zijn allen dat voldoende mensen zich geroepen weten!

Daarna hebben we teruggekeken naar de diensten in november 2021, vooruitgekeken naar de diensten in de Advent en Kerstmis, het Dienstrooster 2022 en het Collecterooster 2022 vastgesteld, evenals de Begroting 2022 van de Diaconie, geconstateerd dat de Begroting 20922 van de Kerkvoogdij nog niet gereed is, en het alternatief voor de Rommelmarkt met Kerstmis doorgenomen (wordt een kraam op de vrijdagmarkt op 10 december 2021).

Tot slot hebben we stilgestaan bij enkele praktische zaken als het werk van de Pastorale Groep en de realisatie van een invalidetoilet. En, o ja, het ziet er naar uit dat in februari of in maart volgend jaar er weer een ‘Muziekdienst’ is!

De vergadering wordt afgesloten met gebed.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *