Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de Kerkenraad oktober 2020

Eén dag na de door het kabinet aangescherpte Corona-adviezen kwam de kerkenraad bijeen. U raadt het al, centraal stond: “Hoe nu verder de komende weken?”, wat betekent e.e.a. voor ons als het gaat om de diensten op zondag, het samenkomen en het gebruik van de gebouwen? De conclusie was dat, op een paar wijzigingen na, er voor ons niet veel hoeft te veranderen. De diensten kunnen met maximaal 30 gemeenteleden, exclusief zij die aan de dienst meewerken zoals ouderling, diaken, predikant en koster.
Wel wil ik nogmaals de noodzaak om te reserveren benadrukken. Zo bent u zeker van deelname aan de dienst, en kunnen wij vastleggen wie er is geweest (voor het geval daar vragen over nodig zouden zijn).
De kleine wijzigingen die we hebben afgesproken zijn:

  • Bij aankomst en bij vertrek uit de kerk moet er een neus-mondkapje worden gedragen. Dat zal wel geen probleem zijn, want de zondag ervoor droeg vrijwel iedereen al een masker.
  • En er wordt voorlopig geen koffie meer geschonken na de dienst (en ook geen thee).
  • De gespreksavonden BAB gaan niet meer door.
  • Aan andere ‘groepjes’, zoals de Eet-club, vragen we of zij – zolang de extra adviezen gelden – zo veel mogelijk digitaal met elkaar contact te onderhouden.
  • Ook de kerkenraad overweegt om, behalve het moderamen, niet meer fysiek bijeen te komen, maar digitaal te gaan vergaderen.

De Koffie Achterom is gevraagd om, net als in maart jl., het koffie schenken op vrijdag op te schorten.

Naast de praktische gevolgen van de corona-perikelen hebben we in de vergadering veel tijd besteed aan alternatieven voor de viering van onder meer de Gedachtenisdienst en Kerstmis. Alles onder voorbehoud, daarom moet ook een “plan B” worden uitgedacht.
Hen die zijn overleden zullen we dit jaar, behalve op 22 november 2020 in een algemene “Gedachtenisdienst” op zondagochtend, ook herdenken op Allerzielen, 2 november 2020. Aan alle nabestaanden is gevraagd of zij daarbij aanwezig willen zijn om hun dierbaren te gedenken en eventueel een kaarsje op te steken.
In klein comité wordt onder leiding van onze dominee een bijzondere vorm uitgedacht voor de Kerstdagen, waarbij we het hele dorp willen betrekken, een Kerst vol van licht als aankondiging van het nieuwe leven zou erg mooi zijn. Er wordt gedacht aan een interactieve viering, net als de ‘Startdienst’ op 6 september jl.

Voor eind november a.s. hadden we voor een gemeenteavond gepland, o.a. hadden we dan willen spreken over van nieuwe kerkenraadsleden. We zijn, d.w.z. ‘u’ bent op zoek naar minstens één diaken, één kerkvoogd, en – omdat Jannie van den Oever op 1 jan. 2021 stopt als kerkenraadslid – één ouderling. We hebben aan u een oproep gedaan om namen te noemen van hen die u hiervoor geschikt acht. Veertien namen hebben we ontvangen. Hoe het nu verder gaat leest u elders op deze website. Graag vraag ik u om, als u begin november 2020 geen ‘stemformulier’ ontvangt, mij dat te laten weten. Dan zorg ik er voor dat u alsnog kunt stemmen.
En: … hoort, zegt het voort.

In de vergadering hebben we met elkaar de belangrijkste conclusies en observaties van het gesprek met acht andere gemeenten uit de Krimpenerwaard en de classispredikant op 16 september 2020 in onze kerk gedeeld. Elders in deze Nieuwsbrief kunt u meer over deze bijeenkomst en het voorgenomen vervolg lezen.

Tot slot hebben we gesproken over de financiële situatie nu de inkomsten langdurig en zwaar achterblijven terwijl de kosten doorgaan. Zie ook het stukje van Herman van Amerongen hierover. We stevenen af op een flink tekort over dit jaar, mede doordat er geen opbrengsten van de Rommelmarkt zijn en ook de Kerstmarkt niet doorgaat. Gelukkig zijn er altijd weer gulle gevers die helpen waar zij kunnen.

Ondanks de financiële situatie heeft de kerkenraad besloten om een WiFi-abonnement aan te schaffen, plus de benodigde apparatuur en vergunningen om de diensten life te kunnen gaan streamen, zodat wie dat wil thuis de diensten actueel kan meemaken. Hopelijk is dit spoedig zo ver, in ieder geval is het de bedoeling om in november 2020 alles hiervoor gereed te hebben.

Over het takenpakket van onze dominee en welke activiteiten prioriteit hebben het komend jaar, als we vacant zijn en voor zijn opvolger, gaan we in november praten.

De vergadering werd afgesloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *