Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad – november 2020

4 November 2020, de vergadering van de kerkenraad en Dankdag vielen dit jaar samen. Een mooie gelegenheid om – op voorstel van de PKN – uit de 1e brief van Paulus aan de Tessalonicenzen (1 Tess.: 5: 18) te lezen hoe we dankbaar mogen zijn, en hoe daarmee om te gaan. U begrijpt het wellicht, een tekst die volop aanleiding is om na te denken wat e.e.a. kan betekenen in een wereld waarin (en niet alleen door Corona) nu niet direct voor iedereen op het eerste gezicht er aanleiding is om dankbaar te zijn. Je mag dankbaar zijn voor bijvoorbeeld je gezondheid. Maar hoe zit dan voor mensen die ziek zijn?

Dankbaarheid valt je toe, maar in de brief staat ook “onderzoek en behoudt het goede”. Kortom: het is niet alleen volhouden, maar ook actief zijn. Daar mag je ook dankbaar voor zijn. Een onderwerp waar je niet zo maar klaar mee bent. Daarom door met meer praktische zaken als het protocol voor het gebruik van de kerk en de nieuwe regels van medio oktober 2020. Alles overwegend was de conclusie dat er voor ons eigenlijk niets is veranderd. We kunnen op zondag blijven vieren zoals we inmiddels gewend zijn. En voor hen die niet in de dienst kunnen of willen zijn: binnenkort kunnen we de diensten life streamen, met beeld en geluid. Hopelijk lukt dat nog voor de Kerstvieringen, maar de bedoeling is dat het dan in ieder geval werkt.

Nu we al een tijdje de liturgie tijdens en dienst projecteren, zou het fijn zijn als er een paar mensen de beamer tijdens de dienst willen bedienen. Bij deze dan ook de oproep daarvoor!

En naast de te kiezen, en inmiddels bij u bekende, procedure voor de verkiezing van nieuwe kerkenraadsleden, nu dat niet tijdens een gemeenteavond kan, hebben we gesproken over wat de kerktaken voor een ‘nieuwe’ dominee zouden moeten zijn. Hierbij geldt vanzelfsprekend wat u in maart van dit jaar als gemeente heeft gezegd, nl. 1. voorgaan op zondag (in afwisseling met gastpredikanten), 2. het pastoraat en 3. aandacht voor de jongeren. Met name het 2e en het 3e lijkt moeilijk te combineren bij een beperkte aanstelling van een dominee. Dat vraagt om prioriteiten stellen, bijv. door het pastoraat anders / met emeriti predikanten te organiseren. Deze onderwerpen staan ook op de agenda van het overleg met de buurgemeenten, waar op 13 nov. 2020 en petit comité mee wordt verder gepraat.

Tot slot hebben we teruggekeken op de dienst op Allerzielen, op 1 nov. 2020 en vooruit naar de viering van de Gedachtenisdienst op 22 nov. 2020. De vergadering werd afgesloten met een gezamenlijk gebed bij de Paaskaars.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *