Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad februari 2021

Op woensdagavond 3 februari 2021 heeft de kerkenraad voor het eerst online vergaderd. Na wat aanloopproblemen bij het inloggen werden eerst de notulen van de vergadering van het moderamen d.d. 29 dec. 2020 vastgesteld. Vervolgens moest er een nieuwe preses worden gekozen. Gelukkig heeft Rudy Bieleveld aangegeven naast voorzitter van de diaconie ook, zij het voorlopig tot de zomer, onze voorzitter te willen zijn. Voor het zomerreces wil zij dan evalueren om wel of niet te besluiten om definitief de komende periode preses te zijn. De samenstelling van het moderamen is zonder wijzigingen vastgesteld, d.w.z. wel zonder Jannie vd Oever, nu die haar taak als ambtsdrager heeft teruggegeven. Rest ons in de volgende vergadering een plaatsvervangend voorzitter te kiezen.

In de online vergadering hebben we ons vooral gericht op de zaken waarover afspraken nodig zijn / waren. Het ging onder meer om de opzet en uitwerking van de Paastijd nu het er naar uitziet dat de coronamaatregelen tegen die tijd nog gelden. Wat voor alternatieven kunnen we verzinnen om met elkaar contact te houden, specifiek in de 40-dagen naar Pasen. Maar vanzelfsprekend ook daarna. Als u ideeën of suggesties heeft, dan hoor ik die graag!

In ieder geval is het de bedoeling in de 40-dagentijd op woensdagavond een korte overdenking op te nemen. Deze zal niet worden gestreamd, maar wel kunnen worden beluisterd via de website van onze gemeente (www.kerkvanammerstol.nl). Greet Jongkind heeft toegezegd om in de komende 40-dagentijd weer wekelijks voor de liturgische bloemschikking te zorgen. Voor wat betreft de Vastenmaaltijden moeten we helaas een hele dikke slag om de arm houden.

Ook hebben we afgesproken bij welke diensten de kinderen, respectievelijk de zondagschool – corona of niet – aanwezig zijn, het gaat om de dienst met Palmpasen, op Paasdag, bij de Overstapdienst op 20 juni 2021, bij het afscheid van ds Roel Braakhuis op 5 september 2021, de Startdienst op 26 september 2021 en de Oogstdienst op 17 oktober 2021.
En onze aandacht is niet alleen bij de kinderen van de zondagschool. Erna de Lange zal contact opnemen met De Kromme Draai om te bespreken hoe we samen met hun wat voor de kinderen kunnen doen, onder andere met Pasen.

Verder is gesproken over het maken van de PowerPointpresentatie van de liturgie, wat daarvoor nodig is en wie daarbij wil helpen. En de licenties die we als kerk nodig hebben om diensten uit te zenden. Daarnaast hebben we het gehad over het benaderen van gastpredikanten in 2022 en verder nu Marry Burger, na vele jaren dit te hebben gedaan, daar mee gaat stoppen.

Tot slot hebben we stilgestaan bij de periode na het emeritaat van onze dominee. Dit vooral aan de hand van de reacties die we van u de afgelopen weken en maanden hebben gekregen. Hierbij valt trouwens op dat de keuze voor prioriteit voor jongeren en (jonge) gezinnen bij een beroeping van een ‘nieuwe’ predikant, naast een gedeelte van de tijd voorgaan, bij een aantal van u vragen oproept. Natuurlijk willen we zeker stellen dat iedereen voldoende pastorale aandacht kan krijgen. Tot nu toe leek op basis van alle informatie die we hebben gekregen daarbij een verdeling naar prioriteit bij een nieuw te beroepen predikant voor jongeren en (jonge) gezinnen en daarnaast voor anderen, dus ook de ouderen, door een beroep te doen op emeriti predikanten die ook nu al regelmatig in Ammerstol voorgaan. Deze zouden dan een één op één relatie met iemand moeten houden. Eind februari 2021 is er weer een petit comité-overleg met de buurgemeenten in de Krimpenerwaard. Dan gaan we het hebben over de ontvangen reacties. Ik ben benieuwd hoe dat spoort met de gedachten in Ammerstol.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *