Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad februari 2019

Op 13 februari 2019 kwam de kerkenraad bijeen. Ook onze dominee was aanwezig. Vanzelfsprekend hebben we gesproken hoe het met hem gaat en welke taken hij weer aan het oppakken is. Afspraak is dat hij zich vooral richt op pastorale bezoekjes en de diensten waar hij de komende weken in zou voorgaan. Daarnaast van lieverlede weer wat andere dingen als een gesprekje met de Rommelmarkt-commissie (omdat de Rommelmarkt er ook weer aankomt), overleg met de gemeente Krimpenerwaard over de 4-mei viering en dergelijke. Dankbaar dat het weer beter met hem gaat, zullen we de komende weken kijken hoe het herstel vordert en wat dat betekent voor wat hij weer kan doen.

Voor de vergadering was drs Onno Albada uitgenodigd. In Ammerstol komen regelmatig gast-predikanten, vaak meerdere keren per jaar. Voor de gemeente Rond de Kerk van Ammerstol zijn ze niet “vreemd” meer, maar voor de voorgangers blijven wij een gemeente waarvan zij niet weten wat er allemaal speelt. Dit kan voor hen een onzeker element zijn bij het voorgaan. Aanleiding om aan de hand van een recente preekbeurt met Onno Albada eens van gedachten te wisselen over hoe hij dit ervaart en wat dat betekent voor zijn preken aan de ene kant, en aan de andere kant wat dat voor ons betekent, respectievelijk wat wij bij de koffie na de dienst van mensen horen. Onno stelt koffiedrinken na afloop belangrijk te vinden, niet alleen om nieuwtjes te horen, maar ook om een reactie op zijn overweging te horen. Dat laatste zou wel meer mogen. Op 3 maart 2019 staat Onno weer genoemd als voorganger; kortom: dan hebben we allemaal hiervoor een nieuwe kans. Als kerkenraad hebben we in ieder geval geconstateerd dat we meer aandacht moeten hebben voor respons naar een (gast)predikant. Een gesprek en aandacht voor de overweging van haar of hem is een deel van de gastvrijheid.

Verder hebben we gesproken over de dingen die er aan zitten te komen, zoals de bevestiging van Rudy Bieleveld als diaken op 17 februari, de gemeenteavond over de vloer van de kerkzaal op 19 februari 2019, het zoeken naar iemand uit de gemeente die namens Ammerstol de plek van Gerrie Gelderblom in het IKB wil overnemen, hoe het gaat met de jongeren en het Eetcafé, de repetities van de cantorij en de Paastijd met daaraan voorafgaand de Veertigdagentijd met op 18 maart en 4 april 2019 Vasten-maaltijden en op 8 april 2019 het versieren van Huispaaskaarsen. (PS: voor beide activiteiten komen nog inschrijfformulieren.)

Tot slot hebben we onderwerpen genoemd voor onze Kerkenraaddag op 30 maart a.s. Op die dag gaan we als kerkenraad kennis maken met de classispredikant ds Julia van Rijn. Onderwerpen voor die dag zijn: hoe gaat het met de Gemeente rond de Kerk van Ammerstol? Wat zien we voor ons als rol in het dorp? Maar ook willen we ingaan op de toekomst voor de korte en langere termijn van de gemeente. En waarop moeten we dan letten, c.q. wat heeft prioriteit, zowel pastoraal, qua andere activiteiten, financieel e.d.? En natuurlijk: wie kunnen we benaderen om de kerkenraad te versterken als ambtsdrager om nu met meer handen het werk te doen, maar zeker ook om beter te kunnen werken aan het kerk zijn in de toekomst.
De vergadering werd afgesloten met zingen en gebed bij de Paaskaars in de kerk.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *