Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad – december 2020

Tussen de voorbereiding van de viering van St Nicolaas, het mogelijk maken van het live streamen van de kerkdiensten, de invulling van de viering van Kerst en het benaderen van de door de gemeenteleden voorgestelde nieuwe kerkenraadsleden, heeft de kerkenraad op 2 dec. 2020 weer vergaderd. Als opening leest Willie Kok een stukje uit het boek “God aan” met aansluitend gebed. N.a.v. het gelezene staan we stil bij het feit dat als we naar de toekomst kijken we ons moeten realiseren dat dat iets is dat we ontvangen. We kunnen het niet zelf maken. En ondanks dat het ‘stil’ is mogen we weten dat we mogen vertrouwen.

Vervolgens zijn de notulen van november 2020 vastgesteld.

Dat er een nieuw jaar voor de deur staat was te merken aan een aantal onderwerpen, zoals het Dienst- en het Collecterooster voor 2021, de voorbereiding van de bevestiging van nieuwe kerkenraadsleden en de begroting 2021 van zowel de Diaconie als van de Kerkvoogdij (beide goedgekeurd). Andere nieuwigheden waar we over hebben gesproken zijn de aangepaste kaarsenbak, het Psalmenbord dat weer in de kerkzaal hangt, het feit dat we nu de diensten live kunnen streamen met beeld en geluid en de viering van Advent en Kerst in dit Coronajaar. Elders kunt u daar meer over lezen.

Met de nieuwe godsdienstlerares van de Kromme Draai zijn afspraken gemaakt over de viering van Kerstmis en speciaal over aandacht vanuit onze gemeente voor de leerlingen. De afspraken die we gemaakt hadden voor de viering van Kerstmis door de zondagschool, het Eetcafé en de bijeenkomsten op 20 december ’s middags kunnen door de lockdown i.v.m. Corona niet doorgaan, hoe spijtig ook voor iedereen nu we elkaar juist met Kerstmis niet kunnen ontmoeten. Helaas is dit de tijd waarin we nu leven. En hoe beter iedereen zich aan de afspraken houdt, des te eerder is hopelijk het ergste voorbij.

Verder hebben we in de vergadering gesproken over de toekomst van onze kerk, te beginnen vanaf het moment als dominee Roel Braakhuis in september 2021 met pensioen gaat. Zoals u weet hebben we in dit kader op 16 sept. jl. een startbijeenkomst gehad met negen andere PKN-gemeenten in de Krimpenerwaard en de classispredikant. Intussen is, volgens de toen gemaakte afspraak, een kleine werkgroep bijeen geweest om de voorbereiding van de discussie en mogelijke afspraken m.b.t. dit onderwerp in te gaan vullen. Het verslag van de bijeenkomst van dit ‘petit comité’ kunt u elders in deze Nieuwsbrief lezen. De komende maanden zal het vooral gaan over welke prioriteiten we als kerk / gemeente willen stellen bij het samenwerken, hoe we daar met elkaar over van gedachten wisselen en welke activiteiten we met elkaar in de Krimpenerwaard in dit kader kunnen organiseren. Ook al kunnen we elkaar voorlopig niet op een gemeenteavond ontmoeten, toch willen we graag uw mening over al deze onderwerpen horen. Daarom vragen we uw reactie per mail aan mij door te geven. Ook via de telefoonkringen die dit jaar zijn georganiseerd, en weer zullen worden opgestart, zal u om uw mening en voorstellen worden gevraagd. Alles overziend denk ik dat het een erg interessant jaar gaat worden. Voor nu wens ik u allen gezegende Kerstdagen en een – misschien wel ondanks alles – voorspoedig 2021.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *