Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad d.d. 9 oktober 2019

Op woensdag 9 oktober 2019 kwam de kerkenraad bijeen in ’t Achterschip, alweer de 2e maal na de zomervakanties. Helaas waren de diakenen allebei verhinderd. Ook Roel Braakhuis, onze dominee, was nog niet aanwezig i.v.m. zijn ziekte. Het was een volle agenda. Maar er speelt dan ook veel, onder meer de nieuwe vloer, een aantal speciale diensten, de ziekte van onze dominee, de toekomst van de gemeente en het zoeken naar nieuwe ambtsdragers.

De vergadering werd geopend door Jos Teeuw met het lezen van ‘De Heer is mijn herder’ uit ‘Het verhaal gaat’ van Nico ter Linden. Na de opening hebben we de notulen van 4 september 2019 doorgenomen en vastgesteld en hebben we de REP-lijst doorgenomen. ’Naar aanleiding van’ hebben we onder andere stilgestaan bij een aantal praktische en financiële aspecten als de komende kascontroles aan het eind van het jaar. En de ontvangst van de kinderen van de basisschool is als gevolg van de uitgelopen werkzaamheden aan de vloer van de kerkzaal uitgesteld naar het komende voorjaar. Overigens kan dit schooljaar gelukkig weer Godsdienstonderwijs worden gevolgd op de school.

Daarna zijn we verder gegaan met de discussie over de toekomst van onze gemeente. Wat zijn de mogelijkheden voor een eigen predikant als Roel Braakhuis over circa twee jaar met emeritaat gaat? Op welke terreinen zouden we kunnen samenwerken met andere gemeenten? En welke gemeenten komen wat ons betreft daar dan voor in aanmerking? De conclusie is vooralsnog dat de keuze zal gaan tussen (1) een eigen predikant met alle aspecten die daarbij komen kijken, of (2) een kerkelijk werker met preekconsent. De kerkenraad heeft voorkeur voor het eerste. Maar bovenal vinden we het belangrijk dat de kerk in Ammerstol “een eigen gezicht” heeft. In de discussie gaat het niet alleen om erg belangrijke onderwerpen, maar ook om onderwerpen waarbij het erg belangrijk is de mening van de gemeente, van u dus, te weten. We hebben daarom besloten om begin volgend jaar (februari 2010?) een gemeenteavond te organiseren om met u allen erover van gedachten te wisselen. Het consistorie, zeg maar de ouderlingen, gaan dit voorbereiden. Dit naast de gemeenteavond die voor het najaar 2019 is gepland en nu op 20 november in de kerk, c.q. in ’t Achterschip, wordt gehouden.

Een ander belangrijk onderwerp voor onze gemeente is het herstel van de dominee. Hij is weliswaar nog arbeidsongeschikt verklaard, maar mag van lieverlee een aantal werkzaamheden gaan oppakken. Onze preses, Janny van de Oever, gaat daar in haar bijdrage aan deze Nieuwsbrief nader op in.
Naar iedereen intussen weet duurt de oplevering van de vloer van de kerkzaal nog langer dan gedacht. Dit betekent dat we de Startdienst al in het H. Zanenhuis hebben gehouden, en we daar ook de Oogstdienst zullen vieren. Gelukkig kunnen we langer gebruik maken van het H. Zanenhuis op zondag. We hopen nu op 17 november weer de dienst in de kerk te kunnen vieren. Over de weer ingebruikname vindt u elders in deze Nieuwsbrief informatie.

Qua bijzondere diensten de komende tijd, hebben we het gehad over de Oogstdienst en de Peuter-dienst, de Gedachtenisdienst, de weer ingebruikname van de kerk en de Kersttijd. Diensten die de nodige voorbereiding vragen en waar elk jaar weer veel mensen hun medewerking aan verlenen. Wat die vrijwilligers betreft; eind oktober en begin november dit jaar zullen we weer, zoals elke twee jaar, met hun vertegenwoordigers spreken om te zien hoe het gaat met wat zij doen en wat er misschien anders / extra kan en wat zij daarbij nodig denken te hebben van de kerkenraad.

Tot slot; ook deze keer was er aandacht voor het zoeken naar nieuwe ambtsdragers, met voorrang nieuwe diakenen! Gelukkig lijkt het erop dat we – mede dankzij de werkzaamheden in verband met het vieren in het H. Zanenhuis – er een aantal nieuwe kosters bij krijgen!

De vergadering werd, nadat we hebben stilgestaan bij het overlijden van Klaas Ooms, afgesloten met het zingen van ‘Mijn Heer is mijn herder’ en gebed. De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad staat gepland voor woensdag 6 november 2019.

Leo van Veen Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *