Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad d.d. 6 oktober 2021

De vergadering van oktober zijn we begonnen met terugblikken op de gemeenteavond van 27 september, en het gesprek met de classispredikant Julia van Rijn op 29 september 2021. De toen gemaakte opmerkingen zullen een deel van de input zijn voor de gemeenteavond van 22 november a.s. maar eerst heeft Bernard Zom de vergadering geopend met het lezen van ‘Goddank er is een koning’ uit “Dat geloof ik”.

We hebben gesproken over wie we als consulent zouden kunnen vragen (vanaf februari 2022), het aan de PKN vragen van een Solvabiliteitsverklaring en de te volgen Beroepingsprocedure incl. een beroepingscommissie. In dit kader moet bovendien het Beleidsplan op korte termijn worden geactualiseerd, dit voorafgaand aan een beroepingsprocedure. Het consistorie heeft de actualisering op zich genomen. De conclusie was dat we nog veel moeten uitzoeken voor we de antwoorden op de vragen hebben! En eens temeer is daarbij duidelijk dat de kerkenraad moet worden versterkt, zeker nu er vanaf volgend jaar zoveel vacatures zullen zijn. Daarom ook hier de oproep om namen van mogelijke kandidaten om u te vertegenwoordigen te noemen en dan in november te kiezen!

Verder hebben we stilgestaan bij de eerstvolgende bijzondere diensten als de vesper met Allerzielen en de Gedachtenisdienst, en natuurlijk het dopen op 17 oktober 2021. Daarnaast hebben we verkend hoe en wanneer de daarop volgende doopdiensten voor de nu nog bestaande twee dopelingen kunnen worden georganiseerd.

Ook hebben we gebrainstormd over eventuele mogelijkheden om geld te genereren nu de Rommelmarkt ook dit jaar niet is doorgegaan, bijvoorbeeld door iets te organiseren in combinatie met de Kerstmarkt, of bij het uitruimen van de huidige opslag van de Rommelmarktspullen. Zodra daar meer over bekend is, hoort u dat.

Tot slot hebben we afgesproken hoe we omgaan met de aanpassing van de coronaregels (zie hiervoor de Extra Nieuwsbrief van 8 oktober 2021), dat we weer zoals van voor het begin van de coronapandemie gaan collecteren, dat de te zingen liederen tijdens de dienst weer op het Psalmenbord worden aangekondigd en hebben we over het vervolggesprek van de pastorale groep gesproken.

En: de cantorij repeteert weer! Er zijn voldoende leden die er zin in hebben en sinds een paar weken weer in de kerk samen komen om te zingen en te repeteren om bij te kunnen dragen aan de diensten in de kerk, om te beginnen tijdens de Gedachtenisdienst eind november a.s. NB: als u zin heeft om mee te zingen bent u van harte welkom.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *