Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de Kerkenraad d.d. 6 maart 2019

Op 6 maart 2019, Aswoensdag, kwam de kerkenraad weer bij elkaar. Na het welkom van Jannie v.d. Oever aan het begin van de Veertigdagentijd, en een welkom aan Rudy Bieleveld, voor wie het de eerste vergadering van de kerkenraad is, opent Jos Teeuw met het lezen van de geschiedenis van de Paastijd en specifiek de betekenis en herkomst van Aswoensdag. Ds Roel Braakhuis sluit hierop aan met een bezinning over de Vastentijd; wat betekent dat voor jezelf / wat betekent het voor ons in deze tijd? Dit in een tijd waar alles alleen maar sneller schijnt te gaan en mensen vooral in eerste instantie met zichzelf bezig (moeten) zijn. Maar als we er even langer bij stil staan, blijkt dat er toch op diverse niveaus de ander niet wordt vergeten. Ook al staan we daar misschien wat minder bij stil.

De vergadering stond, zoals te verwachten, vooral in het teken van de voorbereiding van Pasen en alle diensten en activiteiten in de veertig dagen daaraan voorafgaand. Onder meer hebben we gesproken over de ochtend-gebeden, de voorbereiding van 4 Mei, de Rommelmarkt, het godsdienstonderwijs op school en wanneer we de groepen 5 en 6 in de kerk kunnen ontvangen, de Overstapdienst op 19 mei 2019, de cantorij, het IKB en welke afspraken gaan we maken om tijdens de zomer in het H. Zanenhuis op zondag de ochtenddienst te kunnen vieren. Want na de Overstapdienst gaan we de kerk  uitruimen en spullen overbrengen, zodat we vanaf 26 mei 2019 op de zondagochtend in het H. Zanenhuis terecht kunnen.

Daarnaast hebben we het gehad over de Kerkenraaddag van 30 maart 2019, wanneer we als kerkenraad gaan nadenken over hoe het met ons als gemeente gaat, wat wellicht meer prioriteit moet hebben, wat de kansen zijn voor de nabije toekomst en hoe zorgen we met elkaar als Gemeente rond de Kerk van Ammerstol voor continuïteit en aandacht voor elkaar. De classispredikant ds Julia van Rijn zal op die dag ’s morgens bij ons zijn om van haar te horen hoe zaken landelijk, of wellicht wat dichter bij, spelen en wat de classis voor ons kan betekenen, respectievelijk van ons vraagt.

Tot slot hebben we stil gestaan bij wie er ziek is en/of wat extra aandacht kan gebruiken. Rudy meldde dat de ontbijtdozen van de Postcodeloterij goed zijn terecht gekomen. We hebben er een aantal mensen heel blij mee kunnen maken. En: sinds een paar dagen heeft de kerk zijn eigen brievenbus!

De vergadering werd afgesloten met gezang en gebed bij de Paaskaars in de kerk.

Leo van Veen

Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

 

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *