Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad d.d. 3 juli 2019

Op woensdag 3 juli 2019 kwam de kerkenraad bijeen in ’t Achterschip. Een korte vergadering gelet op het aantal onderwerpen dat op dit moment de aandacht vraagt, maar ook de laatste vergadering voor de vakantie, die we wilden afsluiten met een drankje en een hapje.

Onze preses Jannie v.d. Oever opent de vergadering met het lezen van het verhaal over “de zondag” en de zondagviering. Hoe vullen wij dat in? Ieder heeft zijn taak en inbreng, maar richten we ons op onze geloofsgemeenschap – zoals in het verhaal -, of gaat het om “onze plaats in de wereld”? Dat laatste lijkt meer aan te sluiten bij de beleving en inzet in Ammerstol!

Als extra agendapunt praten we over het ziekteverloop van onze predikant. Die heeft van de arbo-arts te horen gekregen dat hij de komende twee à drie maanden sowieso volledig rust moet nemen. Een teleurstellende terugslag voor Roel en alle anderen. Zeker omdat een ieder er van uitging dat hij vrijwel was hersteld en na zijn vakantie, dat is vanaf 1 aug. 2019, weer volledig al zijn werkzaamheden zou oppakken.

Tijdens de vergadering hebben we gesproken over de opzet van de Startdienst op 29 september 2019, het thema, de inbreng van de zondagschool, welk verhaal we daar bij kiezen (blijft nog even een verrassing), etc. Helaas gaat het niet lukken om de Startdienst te combineren met het weer in gebruik nemen van de kerkzaal. We gaan er nu van uit dat de (her)opening van de kerk op 13 oktober 2019 is.

Het lijkt nog ver, maar we hebben toch al gekeken op hoofdlijnen wat wanneer moet gebeuren voor de Kerstnachtdienst, dit ook omdat de cantorij vanaf 5 september 2019 begint met hun repetities.

Tot slot is de agendaplanning voor het komende najaar doorgelopen, zo kijken we in september naar de zgn. Plaatselijke Regeling, en de evaluatie van kerkenraad en predikant in oktober. Een doorlopend punt voor het najaar is de toekomst van onze gemeente en gesprekken met buurgemeenten over het delen van ervaringen en mogelijkheden voor samenwerking.

De vergadering werd besloten met gebed en daarna de in aanhef genoemde borrel. De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad staat gepland voor woensdag 4 september 2019.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *