Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de Kerkenraad d.d. 3 april 2019

Op woensdagavond 3 april kwam de kerkenraad bijeen in Het Achterschip. Met elkaar hebben we toen teruggeblikt op de 30e maart 2019, toen we met elkaar, en ’s morgens in aanwezigheid van de nieuwe classispredikant, hebben teruggekeken op de afgelopen twee jaar. Maar vooral hebben we het gehad over wat er allemaal gebeurt in de gemeente en voor de gemeente; wat vinden wij en de gemeente dat goed gaat en wat willen we nieuw of anders gaan doen het komende jaar. Conclusie is dat dit ook een mooi onderwerp is voor een gemeenteavond in het najaar.

Los daarvan hebben we ons bezonnen over een meer dagelijks taalgebruik in de erediensten. Ds. Roel Braakhuis heeft bijvoorbeeld een nieuwe tekst voor geloofsbelijdenis samengesteld, waarbij we niet meer spreken over “ik geloof ….”, maar het hebben over “ons”. Daarbij komt, in deze tijd waarin het individu zo vaak op de voorgrond staat, de nadruk meer op het feit dat wij samen gemeente zijn en aandacht (moeten) hebben voor de ander.

Daarnaast hebben we, mede n.a.v. reacties van verschillende kanten, afgewogen wanneer een ‘lopend’ en wanneer een ‘zittend’ Avondmaal de voorkeur heeft. Afgesproken is dat in het Zanenhuis, te beginnen met Pinksteren, er een ‘zittend’ Avondmaal zijn. Als de vloer in de kerkzaal klaar is zal de eerste keer ook een ‘zittend’ Avondmaal zijn in de oude opstelling. Daarna moeten we bekijken wat voor andere mogelijkheden er zijn.

Verder kwamen er deze keer veel praktische zaken aan de orde, o.a. afspraken m.b.t. de diensten in de Goede Week, de Rommelmarkt, de verhuizing vanaf 26 mei 2019 naar het H Zanenhuis voor de zondagdiensten komende zomer tijdens het verbouwen van de vloer van de kerkzaal, overeenkomsten voor gebruikers van de kerk (zoals door de Kunstkring op 2e Paasdag), het zoeken naar kosters en naar een (2e) vertegenwoordiger in het Interkerkelijk Beraad.

Ook hebben we het gehad over het herstel van Roel en afgesproken dat hij voorlopig zich richt op het voorgaan en het doen van pastorale bezoekjes.

En we hebben gesproken over de samenstelling van de kerkenraad omdat er voor drie leden dit jaar de termijn verloopt. Voor José Bos betekent dat zij na drie termijnen niet meer kan worden beroepen. Daarom doen wij bij deze een beroep op u allen als gemeenteleden. Hopelijk kunnen we dan weer rekenen op 2 of meer diakenen.

Tot slot kwam de toekomst van de zondagsschool aan de orde. Zondagsschool en kerkenraad praten met elkaar over mogelijke vernieuwing vanaf volgend seizoen. Zodra e.e.a. meer vorm krijgt zal u daarover worden geïnformeerd.

De vergadering is zoals gebruikelijk afgesloten met gebed en gezang bij de Paaskaars in de kerk.

Leo van Veen

Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *