Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad d.d. 2 mei 2018

In de vergadering van 2 mei is gelezen uit Romeinen 16. Naar aanleiding daarvan hebben we met elkaar gesproken over “waarderend pastoraat”. We hebben als gemeente iets samen, iets dat waardevol is. Daarbij moeten we vooral kijken naar het goede en werken vanuit vertrouwen, dankbaarheid, rust en respect voor elkaar. We zouden niet stil moeten staan bij de dingen die niet gaan zoals we graag zouden willen, maar naar elkaar uitspreken wat goed gaat en naar de toekomst kijken zoals ons is voorgehouden vanuit het evangelie. Een mooi onderwerp om ook met u over te spreken!

Ook hebben we het gehad over de van Egberdien de Wit ontvangen toelichting op de Antipendia in onze kerk, elk kleed in de eredienst met een eigen kleur, afhankelijk van de tijd van het jaar. In één van de komende Nieuwsbrieven willen we daar aandacht aan geven.

Verder is een veelheid aan onderwerpen besproken. Zo hebben we het gehad over de Nieuwsbrief, hoe wordt die door u gelezen. Van een aantal van u hebben we de afgelopen tijd vragen en reacties gehad. Voldoende om binnenkort eens terug te kijken hoe het nu gaat en of er dingen misschien moeten worden aangepast.

Een groot deel van de vergadering is besteed aan de financiën. De (meerjaren)begroting en jaarrekening 2017 van de kerkvoogdij en de jaarrekening 2017 van de diaconie (vastgesteld) stonden op de agenda. Een ander belangrijk onderwerp is de gevolgen van de nieuwe Wet op de Privacy die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Het is duidelijk dat er een Privacy Reglement moet worden opgesteld. Met behulp van informatie van de PKN wordt daar de komende weken aan gewerkt.

Tot slot hebben we stilgestaan bij de Rommelmarkt op 9 juni, het jubileum van de cantorij in oktober a.s., de nieuwe Kerkendag met de gemeenten in de Krimpenerwaard op 14 juni, het feit dat het dak van de kerkzaal klaar is en dat gewerkt wordt aan het aanvragen van de vergunningen om de vloer te vernieuwen, het ontvangen van de kinderen uit Groep 5 van de basisschool, het Dauwtrappen op Hemelvaartsdag en het succes van de Kookclub.

Leo van Veen

Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *