Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad d.d. 2 juni 2021

Woensdagavond 2 juni 2021, voor het eerst na alle lockdowns weer vergaderen in ’t Achterschip; vanzelfsprekend volgens de coronaregels met 1,5 onderlinge afstand etc. Én met appeltaart om dat te vieren, gebakken door Greet Jongkind. Helaas was door ziekte niet iedereen aanwezig.

Na het welkom door Rudy Bieleveld opent Jos Teeuw de vergadering met het lezen van een verhaal van Toon Tellegen: ‘Mier is ziek’, ofwel hoe belangrijk het is om positieve aandacht te hebben voor een ander.

Vervolgens zijn de notulen van de vergadering van 21 april 2021 goedgekeurd en de REP-lijst doorgenomen. Bij dat laatste is vastgesteld dat het ‘Protocol gebruik kerk etc.’ zolang de coronaregels gelden op de REP-lijst blijft staan en het maken van het informatiebord aan de kerk is vertraagd. De jaarplanning liturgie 2022 is min of meer gelijk aan die van 2021. Marry Burger heeft een begin gemaakt met het uitnodigen van gastpredikanten voor volgend jaar, terwijl José Bos heeft toegezegd om dat van haar over te nemen, met steun van Anne Marije de Groot voor het t.z.t. herinneren van de predikanten e.d.

Ook hebben we afspraken gemaakt over het benaderen van doopouders en in overleg met hen organiseren van één of meer doopdiensten, mogelijk al voor de zomervakantie.

De Jaarrekening Kerkvoogdij 2020 is vastgesteld met alle voorspelbare elementen als teruggelopen inkomsten, gestegen kosten, (reservering voor) noodzakelijk onderhoud, het betalen van rente over tegoeden etc. We wachten met spanning op de opbrengst van de rommelmarkt in sept. a.s., ook omdat er een fors bedrag voor reparatie van de ramen aan de zuidzijde van de kerkzaal nodig is. Verder zijn er nog een aantal kleinere bedragen nodig voor reparaties aan de consistoriegevel en het onderhoud van kerk en pastorie.
De jaarrekening 2020 van de Diaconie zal pas in de vergadering van juli worden besproken.

Voor wat betreft de toekomst van onze kerk verwijs ik u naar elders in deze Nieuwsbrief. In de vergadering hebben we over het voorstel aan u als gemeente gesproken. Graag horen we van een ieder zijn of haar reactie. In september of in oktober hopen we een gemeenteavond over dit onderwerp te organiseren. Bij voorbaat vragen wij u hiervoor ruimte in uw agenda vrij te houden.

Tot slot hebben we een groot aantal onderwerpen besproken als het weer starten van de Koffie Achterom en koffieschenken na de dienst (resp. 11 juni en 13 juni 2021), het schoonmaken en repareren van ‘het wandkleed’, de overstapdienst op 20 juni 2021 en het weer bijeenkomen van de pastorale groep.

Met gebed heeft Jos Teeuw de vergadering gesloten.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *