Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de Kerkenraad

Uit de Kerkenraad van woensdag 10 juni 2020

Na zo’n drie maanden corona-lock-down kwam de kerkenraad op 10 juni 2020 weer als geheel bij elkaar. Zoals was te verwachten was er heel wat bij te praten, want je ziet elkaar weleens en je spreekt elkaar af en toe, of anders is er contact via de e-mail, maar als iedereen weer (wel op 1,5 m !) bij elkaar is, dan is dat toch anders.

Na het welkom door Jannie, opent Erna de vergadering met het lezen van Matteüs 28: 16 – 20 (‘Ik ben met jullie alle dagen ……’). Een tekst waarbij we stil staan tegen de achtergrond van hoe deze Corona-tijd wordt ervaren, maar met het accent op de kracht die we er uit kunnen putten.

De notulen van het Moderamen van 26 mei 2020 worden vastgesteld en de REP-lijst doorgelopen, waarbij vooral gekeken wordt naar de periode juli – begin september 2020, want ook al komen we niet bij elkaar, er zijn nu eenmaal zaken die door (moeten) gaan. Zo is inmiddels de Jaarrekening Kerkrentmeesters 2019 voorlopig vastgesteld en voorzien van een Verklaring (bijzondere omstandigheden) aan de PKN voorgelegd. Voor 15 september 2020 verwacht de PKN een in een volledige vergadering van de kerkenraad vastgestelde versie, omdat door de corona wel iedereen individueel heeft kunnen reageren, maar niet in een gezamenlijke vergadering. De Jaarrekening Kerkrentmeesters 2019 wordt voor een ieder nu ter inzage gelegd.

Vervolgens hebben we besloten om in juni nog de ‘diensten op afstand’ te volgen volgens het coronarooster, maar vanaf zondag 5 juli willen we weer met gemeenteleden in de kerk de zondag gaan vieren. Omdat dan helaas nog altijd de coronaregels gelden – die is nog niet voorbij en gaat ook niet met vakantie – moeten we een deurbeleid gaan volgen met daarbij aanmelden wie wanneer wil komen. Rudy heeft beloofd het aanmelden etc. op zich te nemen. Over hoe één en ander kan gaan werken wordt u elders op deze website geïnformeerd. Maar we zien wel uit naar 5 juli 2020 !!!
Ook hebben we helaas moeten besluiten om voorlopig geen Dienst van Schrift en Tafel te houden. We willen eerst zien hoe het met de ‘gewone corona-diensten’ gaat. Diensten waarbij we een aangepaste liturgie gaan volgen, zonder zingen, maar met een geprojecteerde liturgie en orgelspel. En alles volgens het ‘Gebruiksplan van de Kerk in Coronatijd’, dat op dit moment wordt geschreven. Met inachtneming van 1,5 m onderlinge afstand kunnen er tussen de 36 en 40 mensen in de kerk. De plaatsen waar men mag zitten zijn gemarkeerd. We gaan voor begin september a.s. de Startdienst voorbereiden, in de verwachting dat we tegen die tijd op één of andere manier weer allemaal deze dienst bij kunnen wonen, jong en oud. Maar over of dat kan, en wat voor creatieve alternatieven we anders verzinnen, wordt u de komende maanden geïnformeerd.

Verder hebben we gesproken over de collectes en – hoewel er gelukkig regelmatig een gift wordt ontvangen – een oproep aan u om een digitale bijdrage nu we al weken wel de kosten zien doorgaan, maar niet kunnen collecteren. En we hebben gesproken over de benodigde licenties en apparatuur om diensten op te kunnen nemen, maar vooral ook om ze door u te laten beluisteren. Tot slot hebben we aandacht besteed aan de film van Peter Dijkstra ‘Ammerstol in coronatijd’, waarvoor Peter tijdens de dienst van 7 juni 2020 opnamen heeft gemaakt; het gesprek met buurgemeenten en de classispredikant over de Toekomst van onze Kerk dat we op 16 september a.s. willen organiseren, en het feit dat de komende weken tijdens de vakantie van onze dominee Roel, Margreet Gouwens voor hem indien nodig waarneemt.

Zoals u ziet is er veel te doen. Mocht u op vakantie gaan, doe dit a.u.b. veilig en met de benodigde afstand, maar vooral: blijf gezond en wie weet tot 5 juli a.s. in de kerk.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *