Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad

Op 4 september kwam de kerkenraad bijeen in vergadering. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

Ziekte predikant
Sinds 2 juli j.l. heeft onze predikant Roel op advies van de ARBO arts geen werkzaamheden voor onze gemeente kunnen verrichten. Komende week vindt de vervolgafspraak plaats en aan de hand daarvan zullen de scriba, Leo van Veen, en ik afspraken maken over te hervatten werkzaamheden. Intussen hebben wij ds. Gouwens en ds. Koole, beiden uit Schoonhoven, bereid gevonden enkele taken over te nemen. Zo zal ds. Gouwens 1 à 2 dagdelen per week pastorale bezoekjes afleggen. Ds. Koole zal tot december de gespreksgroep Bergambacht leiden en tevens de komende gemeenteavond in november.

Verder zijn er gastpredikanten geregeld door Marry Burger tot eind oktober.
Hopelijk zal Roel binnenkort weer wat werkzaamheden kunnen oppakken.
Vanaf deze plaats wensen wij hem veel beterschap toe en Gods zegen bij het herstel.

Diaconie
Jose gaat na 12 jaar in januari afscheid nemen als diaken. Hier gaan we natuurlijk aandacht aan besteden, en wel in de kerkdienst van 12 januari 2020. Wij gaan ervan uit in die dienst ook nieuwe diakenen te kunnen begroeten. Jose en Rudy zullen de komende weken met enkele gemeenteleden hierover in gesprek gaan.

Kosters
5 hulpkosters hebben zich intussen aangemeld. Dat is geweldig! In oktober kunnen zij een uitnodiging tegemoet zien voor instructie.

Enkele data
29 september startdienst
20 oktober oogstdienst
2 november officiële ingebruikneming kerk/oplevering kerkvloer

Jannie van den Oever

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *