Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad

Op woensdagavond 8 mei kwam de kerkenraad bijeen in het Achterschip. Wij stonden met elkaar stil bij de 40 dagentijd en de diensten rondom Pasen. Mooie diensten en een goede tijd, waarbij de dienst op Witte Donderdag als heel bijzonder werd genoemd en qua sfeer indrukwekkend. Met dank aan de cantorij, in deze periode onder leiding van Marlene!

Daarna een heel ander onderwerp, n.l. de rekening van 2018, gepresenteerd door Herman van Amerongen. Inkomsten lopen wat terug, kosten stijgen. Gelukkig zijn er ook giften en subsidies waardoor het gemeentewerk en het onderhoud van de kerk gewaarborgd blijft. Een overzicht van de baten en lasten ziet u elders in de nieuwsbrief. Op 19 mei is de overstapdienst, 5 kinderen nemen afscheid van de zondagsschool. Dit is voorlopig de laatste kerkdienst in het kerkgebouw. Hierna gaan de vrijwilligers aan het werk om de kerkzaal leeg te maken. Vanaf 26 mei vinden de kerkdiensten plaats in het H Zanenhuis, Ds Hugenholtzstraat 4. Zolang de straat nog opgebroken is kunnen we gebruik maken van de terrasdeur aan de zijde van de parkeerplaats (nooduitgang) als toegangsdeur.

Verder spraken we met elkaar over de auteursrechten. Het plaatsen van een kerkdienst op de website is zonder het betalen van auteursrechten niet toegestaan. Wel toegestaan is het plaatsen van de “preek”. Deze zult u dus op de website kunnen beluisteren. Wie van u graag de hele kerkdienst beluistert kan een USB stick vragen aan de koster.

In de planning staat een gemeenteavond, nl op 15 oktober. Hopelijk is de kerk dan weer in gebruik. Op die avond zullen een aantal onderwerpen met u worden besproken.

Onze predikant, ds Roel Braakhuis zal na zijn vakantie op 3 augustus weer zijn volledige taak opvatten. We zijn heel dankbaar dat zijn herstel zo voorspoedig verloopt.

Al sinds enige tijd is er een vacature in het IKB, de commissie die elk jaar de Volkskerstzang en de Wereldgebedsdag organiseert. Wie o wie meldt zich aan!

De vergadering werd afgesloten in de kerk, rondom de kaars.

Jannie van den Oever

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *