Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad

Woensdag 9 januari was de eerste vergadering van de kerkenraad in 2019. Voor het eerst zonder Sjaak van Buren als ouderling-kerkvoogd en zonder de zieke dominee en zieke voorzitter.

De vergadering stond vooral in het teken van terug- en vooruitkijken. Terugkijken naar de diensten in december, de advent, de kerst, de kerstviering van de zondagschool en de Top2000-dienst. Telkens een volle kerk en mooie diensten die, dankzij de inzet en voorbereiding van velen, aangeven dat de kerk in Ammerstol leeft. Mensen zijn welkom, jong en oud, of ze nu elke zondag de kerk bezoeken, af en toe eens, of voor de eerste keer er waren. Dat blijkt ook uit de gesprekken tijdens de koffie na afloop van de dienst en het glaasje glühwein van de Koffie Achterom na de kerstnachtdienst.

Bij het vooruitkijken ging het over de dingen die dit jaar aan de orde komen. Natuurlijk zaken als de (meerjaren-)begroting en hoe het met de vloer van de kerkzaal gaat. Maar ook of er al zicht is op nieuwe ambtsdragers, het collecte- en het dienstrooster voor dit jaar, de voortgang van de onderwerpen in het Beleidsplan, wie een bezoekje heeft gehad en wie wat extra aandacht kan gebruiken, en onderwerpen voor de ‘kerkenraaddag’ eind maart 2019. Zo’n dag organiseert de kerkenraad eenmaal in de twee jaar om van gedachten te wisselen hoe we met elkaar om (moeten) gaan, wat de verwachtingen zijn voor de kerk in de nabije toekomst, wat de plaats is van de kerk in het dorp, waar we als gemeente zorgen over hebben, en waarover we vreugde delen.

Verder hebben we een aantal namen genoemd van mensen die we willen benaderen om vanuit Ammerstol de vrijgekomen plek in het IKB in te nemen. Tot slot ging het over de veranderingen in de organisatie van Classis, de nieuwe Ringen en de samenwerking met andere gemeenten in de Krimpenerwaard. De avond is afgesloten met gebed en een gezang bij de Paaskaars in de kerk.

Kortom: 2019 is gestart met goede voornemens en wensen. Bij deze ook voor u als lezer. Dat we aan het eind van het jaar mogen terugkijken op een voorspoedig, gezond en veilig verlopen 2019.

 

Leo van Veen

Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *