Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad

4 Juli was de laatste vergadering van de kerkenraad voor de zomervakantie. Een paar mensen waren al weg, en uw scriba was al weer terug van een aantal weken door Zuid Europa. Niettemin stonden er een paar belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals de Jaarrekening 2017 van de kerkvoogdij en een terugblik op de Rommelmarkt (met recordopbrengst) en de gemeenteavond in juni (met specifieke aandacht voor het werk van de diaconie). Natuurlijk werd ook stilgestaan bij het wel en wee en lief en leed in onze gemeente en daar buiten. Specifiek nu de komende weken mensen door afwezigheid van vakantiegangers zich meer alleen kunnen voelen dan anders.
Na een uitgebreide toelichting van Herman van Amerongen over de uitgangspunten van de PKN bij het opstellen van de jaarrekening en wat dat voor onze gemeente betekent, zijn alle posten van baten en lasten doorgenomen. De kerkenraad is unaniem akkoord gegaan met de jaarrekening. De (meerjaren)begroting zullen we in de vergadering van begin september a.s. bespreken.
Afgesproken is de komende maanden verder te gaan met het onderwerp Tafelgebeden. Ook bij het SAGE (de samenwerkende gemeenten binnen de Krimpenerwaard) heeft dit onderwerp inmiddels ook de belangstelling. Ook gaan we nadenken of, en zo ja wat, we specifiek voor jongeren kunnen doen.
De kerkvoogdij heeft besloten de aanpak van de vloer van de kerkzaal uit te stellen. Intussen worden meer offertes gevraagd en zal in deze zomer vast worden begonnen met het delen van de banken. En de Nieuwsbrief zal in januari 2019 worden geëvalueerd.
De vergadering werd met een kort avondgebed in de kerk bij de Paaskaars afgesloten.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol
scriba.kerkvanammerstol@gmail.com

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *