Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft 15 januari vergaderd. Na de opening met gebed bespraken we de notulen van de vorige vergadering en werden ze vastgesteld met dank aan Tineke van Santen. Er waren dit jaar geen verkiezingen, maar als u zin en tijd heeft om u te oriënteren of een functie voor u iets is, u bent van harte welkom informatie te vragen bij een kerkenraadslid of de dominee.  Daarna spraken we over de verschillende taken in de kerkenraad. Conclusie, alles blijft zoals het is. We stelden het jaarplan 2024 vast, keken terug op de diensten rondom kerst en blikten vooruit naar de komende diensten. Her draaiboek rondom Pasen werd uitgebreid bekeken en er werden de nodige aanpassingen voorgesteld. Corstiaan gaat het draaiboek aanpassen. Het collecterooster van de diaconie is besproken. Daarover leest u in deze nieuwsbrief meer.
Samenstelling van de kerkenraad
Predikant: Ds. Anne ter Schuur van der Plicht
scriba vacature, waarnemend: Bernard Zom, Rudy Bieleveld
ouderling: Rudy Bieleveld preses
ouderling: Bernard Zom kerkrentmeester
ouderling: Corstiaan Prins pastorale zorg
ouderling: Herman van Amerongen kerkrentmeester
diaken: Greet Jongkind zorg voor bloemen, kaartjes enz.
diaken: Marian van Veen zorg voor bloemen, kaartjes enz.
diaken: Gerrit Tuls financiën diaconie
kerkrentmeester: Hennie Blom onderhoud gebouwen
kerkrentmeester: Nel Brand Stigter onderhoud gebouwen
Met vriendelijke groeten, namens de kerkenraad,
Rudy Bieleveld, voorzitter.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *