Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad

Woensdag, 9 maart hebben we een kerkenraadsvergadering gehouden. We konden natuurlijk niet beginnen zonder stil te staan bij de gebeurtenissen in Oekraïne. Erna had een mooie, toepasselijke opening verzorgd.

We hebben gesproken over de diensten in de 40 dagentijd.

Op 27 maart wordt er weer een kindje in onze kerk gedoopt, Krijn Cornelis Petrus Jacob Lucius, kleinzoon van Jan en Anja Born. Voorganger is dan ds. Margreet Gouwens uit Schoonhoven.

Ook is er na corona weer een peuterdienst mogelijk.

Er was een verslag van de beroepingscommissie. De profielschets is zo goed als klaar en wordt op de vergadering van 14 maart van deze commissie vastgesteld. Daarna wordt deze schets aan de gemeente gestuurd als een extra nieuwsbrief en kan de gemeente zich er over buigen.

De verzorging van de liturgie kwam aan bod.

De jaarrekening van de diaconie is besproken en goedgekeurd.

De kerkvoogdij vertelde over de vervanging van de ramen in de kerk. Er is een begroting en daar wordt bij diverse instanties subsidie voor aangevraagd. Ook het plaatsen van een invalidentoilet en het verplaatsen van de keuken is besproken. Hier wordt eerst een kostenplaatje van gemaakt en de kerkvoogdij hoopt weer op de hulp van vrijwilligers om de kosten te drukken.

De middag voor de vrijwilligers is al een paar keer uitgesteld vanwege corona, maar de diaconie hoopt in september een middag te kunnen organiseren.

Rond 10 uur hebben we de vergadering in de kerk bij de paaskaars met een gebed en het zingen van een lied afgesloten. De volgende vergadering is 13 april.

Rudy Bieleveld

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *