Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad

Woensdag 3 februari heeft de kerkenraad voor het eerst vergaderd zonder Leo van Veen, Jos Teeuw en Yvon van Loon. Dat was wel even wennen, maar gelukkig konden we wel Herman van Amerongen, Corstiaan Prins en Gerrit Tuls van harte welkom heten als nieuwe kerkenraadsleden. Heel blij zijn we ook dat ds. Annemarie Roding als consulent bij onze vergaderingen aanwezig zal zijn. Na de opening door Rudy Bieleveld met het gedicht “Ga maar op weg in het licht van de morgen ”en gebed begonnen we aan een lange agenda. We keken terug op de diensten van de afgelopen weken, veel complimenten voor het koor Genooten en het gebruik van de beamer kwam uitgebreid aan de orde. Op verzoek van Sjaak gaan we ons beraden over de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Sjaak verricht heel veel werk en we zijn hem daar heel dankbaar voor. We bespraken de komende diensten, o.a. de bevestiging van de nieuwe kerkenraadsleden. Ook spraken we al kort over de paasdiensten.

De samenstelling van de nieuwe kerkenraad kwam ook aan de orde. Rudy en Bernard blijven resp. voorzitter en 2e voorzitter. Willie Kok sluit bij het moderamen aan. Daar zitten Willie Kok, Bernard Zom, Rudy Bieleveld in en in een later stadium de nieuwe dominee. Afhankelijk van de agenda zal ds. Annemarie Roding aansluiten als dat gewenst is. Helaas hebben we (nog) geen nieuwe scriba. Leo van Veen had een lijst gemaakt met zijn werkzaamheden en aangegeven dat hij een aantal zaken nog wel wil doen. We hebben vervolgens de overige taken in goede harmonie kunnen verdelen.

Het beleidsplan voor onze gemeente is geldig tot 31 december 2022, maar omdat we een dominee willen beroepen willen we wel de hoofstukken over de kerkvoogdij, het consistorie en de diaconie actualiseren. Zodra dit klaar is zullen we het u laten lezen en kunt u opmerkingen hierover maken.

Het volgende punt was de beroepingscommissie. Jannie v.d. Oever, Kees de Vos, Jacolien Verschoor, Bernard Zom en Rudy Bieleveld hebben toegezegd in deze commissie plaats te willen nemen. Samen met ds. Annemarie Roding gaat de commissie 21 februari voor de eerste keer vergaderen. Het belangrijkste punt zal dan zijn het opstellen van een profielschets. We doen dit naar aanleiding van wat u al op de gemeenteavonden heeft aangedragen. Deze profielschets zullen we u t.z.t. voorleggen voor goedkeuring.

De vergadering werd besloten met een gedicht en gebed en we konden voor 22.00 uur naar huis. De volgende vergadering is woensdag 9 maart.

Rudy Bieleveld

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *