Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad

Op 2 september j.l. was de kerkenraad weer aanwezig in het Achterschip voor de eerste vergadering na de vakantie. Yvon van Loon opende de vergadering met “10 woorden van geluk” uit het boekje “Medemens” uitgegeven door Kerk in Actie in november 2018. Deze woorden sluiten goed aan bij het thema van de startdienst, Het Goede Leven.

Aan de orde kwamen de volgende punten:

Regels en procedure bij de kerkdiensten
Zoals al eerder bekend is gemaakt kun je reserveren voor deelname aan een kerkdienst. Het is echter niet noodzakelijk. Nadeel van “niet reserveren” is natuurlijk dat er op enig moment geen plaats meer beschikbaar kan zijn. Als je gereserveerd hebt, heb je voorrang.
In de liturgie zal er meer ruimte komen voor orgelmuziek.
Bij de cantorij wordt erover gesproken weer te beginnen met oefenen. Hans en Marlene zijn hierover in gesprek. Wellicht kan worden afgesproken dat er een aantal leden van de cantorij zullen zingen in de diensten.

Beamer
Zoals bekend wordt er momenteel geen papieren liturgie meer verstrekt, maar wordt de liturgie vertoond op de beamer. Tot nu toe is de beamer steeds bediend door onze koster Ton Bos en bij diens afwezigheid door Sjaak van Buren. Graag komen we in contact met gemeenteleden die bij toerbeurt de beamer willen bedienen.

Opname en uitzending van de diensten
In veel kerken om ons heen wordt op zondagmorgen de dienst rechtstreeks, met beeld, uitgezonden. Veel mensen stemmen dan ook af om 10.00 uur op kerk naar keuze. Bij ons is het al jaren de gewoonte dat de dienst later te beluisteren is en tegenwoordig al op de dag zelf, direct na de dienst. Gezien het kostenplaatje heeft de kerkenraad besloten geen beelduitzendingen te gaan verzorgen. Wel gaat er iets veranderen: Er gaat aan gewerkt worden de dienst op termijn rechtstreeks te gaan uitzenden. Er komt dan ook een abonnement op Wifi.

Bijzondere diensten
11 oktober, oogstdienst. De kinderen van de zondagschool zijn aanwezig. Er wordt zorg gedragen voor een veilige afgifte van de fruitbakjes.

November, peuterdienst. Het is ingewikkeld de dienst zo te organiseren dat iedereen goed afstand houdt. Er wordt overlegd over tijd, plaats en uitvoering.

22 november, Gedachtenisdienst. Nu er in een dienst niet meer dan 40 mensen aanwezig kunnen zijn kan deze niet in de gangbare vorm worden verzorgd. Er is daarom besloten deze dienst te houden voor alleen gemeenteleden en een aparte herdenkingsdienst van overledenen, speciaal voor familieleden, te houden op 2 november.

2 november, Allerzielen. Gedachtenisdienst voor familie en vrienden van mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Aanvang 19.30 uur Alleen voor genodigden.

Kerstfeest van de zondagschool en Kerstnachtdienst. Op dit moment moeten we ervan uitgaan dat een volle kerk op Kerstavond niet haalbaar is. Ook een middagdienst voor de kinderen zal moeilijk te organiseren zijn. Er wordt nu gedacht aan een Kerstwandeling door het dorp. In dit voorstel wordt de medewerking van diverse verenigingen voorgesteld. U hoort van ons.

Overleg met buurgemeenten
Op 16 september a.s. zal dit overleg plaatsvinden in de kerkzaal. In de discussie worden de besproken punten van de gemeenteavond van 10 maart meegenomen. Een verslag van deze avond is op verzoek nogmaals verspreid. Op termijn zal ook bekend worden gemaakt wat op deze avond besproken zal zijn.

Werving nieuwe kerkenraadsleden
Voor het komende jaar zijn er verschillende vacatures voor kerkenraadsleden. Namelijk 2 diakenen, 1 ouderling/kerkrentmeester en een ouderling. Daar ik zelf aftredend ben en de kerkenraad in januari ga verlaten zal er ook een nieuwe preses gekozen worden. De procedure wordt elders in deze brief uitgelegd.

Financiën
Het zal niemand verbazen dat er dit jaar veel minder geld binnenkomt dan andere jaren . Ik doe daarom een beroep op u allen: vergeet de collectebus niet en als u thuis naar de dienst luistert: een digitale gift is natuurlijk ook mogelijk.

Hartelijke groeten, Jannie van den Oever

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *