Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Tot wie maakt het geloof ons?

Geloven is geen rechtlijnige aangelegenheid. Wie onder woorden wil brengen wat wij in onze gemeente geloven, ontkomt er niet aan om op het oog tegenstrijdige uitspraken te doen. Bij voorbeeld: gelovige mensen proberen vredelievend te zijn. Brengen wij mensen dan de vrede tot stand in deze wereld? Zo te merken niet, en God is degene die ons vrede zal geven in Christus. Jezus heeft immers gezegd: mijn vrede geef ik jullie. Al deze uitspraken zijn waar, maar ze zijn niet onder één noemer te brengen. Wie enkel God als de gever van vrede ziet, heeft geen oog voor de opdracht die wij mensen hebben om vredelievend te zijn en wie denkt dat wij mensen de vrede tot stand zullen brengen, vergeet dat enkel God de vrede zal geven. In taal krijgen wij de rijkdom van ons geloof niet in het oog. Woorden zijn niet toereikend om ons geloof uit te drukken, het gaat ook om wie wij zijn als gelovige mensen en wat wij doen.

Want in onze levenshouding kunnen wij wel laten zien dat wij én zelf vredelievend zijn én dat wij uitzien en verlangen naar de dag die God kent en waarop de vrede komen zal. In onze manier van doen kunnen wij laten zien dat wij eerlijk willen zijn en dat wij hopen op de rechtvaardigheid die God in deze wereld doet groeien. Niet onze belijdenis maar wijzelf zijn het antwoord op Gods woord.

Het lijkt wel of wij dat weer opnieuw gaan ontdekken. Ik kom het ineens in heel verschillende publicaties tegen: het boek van Rowan Williams: God met ons. Daarin gaat hij op zoek naar de betekenis van kruis en opstanding voor ons nu. De weg die hij ons laat zien gaat via de eerste gemeenten en de wijze waarop zij in het leven stonden en wat zij aan geloof in doen en laten lieten zien. Niet een makkelijk boek en ook niet helemaal af, maar wel interessant.

En in deze dagen verschijnt de brief van paus Franciscus “verheugt u en juicht”, dat een citaat is uit de zaligsprekingen aan het begin van de Bergrede uit het evangelie van Matteüs. Enthousiaste reacties in Trouw van heel verschillende kanten, die nieuwsgierig maken naar de inhoud van deze brief over het volgen van Christus. Ook weer over wie wij zijn en wat wij doen.

Wij gaan weer een kloosterdag houden op 6 oktober aanstaande in Haastrecht. Het thema hadden we al een tijd geleden bedacht: de zaligsprekingen. In de hoop dat die ons op het spoor brengen van wat het voor ons betekent: een gelovig mens te zijn, tot wie maakt het geloof ons en hoe gaan wij dan om met God, elkaar en deze wereld. Het is net de lente: het hangt gewoon in de lucht.

God zegene jullie,

Roel Braakhuis

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *