Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Testverkiezing

Let op: dit is een testformulier met testinhoud.

Als mogelijk nieuwe leden van de kerkenraad van de Gemeente rond de Kerk van Ammerstol zijn de volgende namen voorgedragen vanuit de gemeente.

Aan u de vraag aan te geven aan wie u de voorkeur geeft, alsmede aan welke functie u hierbij denkt. WILT U A.U.B. VOOR ELKE FUNCTIE ÉÉN NAAM AANKRUISEN?

U wordt verzocht u keuze te maken vóór 1 december 2020.

Graag één naam kiezen voor de diaken van uw voorkeur

Graag één naam kiezen voor de kerkvoogd van uw voorkeur

Graag één naam kiezen voor de ouderling van uw voorkeur