Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Terugblikken en gedenken: Allerzielen en de Gedachtenisdienst

Het is herfst, de zomer voorbij en het einde van het kerkelijk jaar nadert. De dagen worden korter, kouder en donkerder. Tegelijkertijd is dit ook de tijd waarin we over een paar weken vieren dat het licht op Kerstnacht in de wereld is gekomen. Maar eerst staan we stil bij wat is geweest, we kijken terug en denken aan wie we missen. In de kerk, ook in Ammerstol, is op 2 november een vesper voor Allerzielen.

Op 20 november, de laatste zondag van het huidige kerkelijk jaar, gedenken we in de Gedachtenis-dienst in het bijzonder wie in het afgelopen jaar van ons is heengegaan. Te midden van de gemeente zullen we hun naam noemen en een kaars daarbij voor hen aansteken als symbool van het licht waarmee we omringd zijn en dat op ons wacht.

Allerzielen is de dag waarop overal in de wereld de overledenen worden herdacht. Zij die ons kort- of langgeleden zijn ontvallen. Hoewel het goed is om door de tijd heen altijd bij hen stil te staan, denken wij op 2 november in het bijzonder aan hen terug. Trouwens: het woord ‘Allerzielen’ komt van ‘gedachtenis aan alle zielen’. Het herdenken van hen die ons zijn voorgegaan, dateert al vanaf het begin van de christelijke jaartelling, en ging tot aan de reformatie gepaard met bangmakerij voor vagevuur en hel. Maar die tijd is geweest. Vandaag gaat het er om terug te denken aan hen die wij lief hebben gehad, zij die ons liefhadden en misschien wel ons voorbeeld zijn in ons leven, want: zolang wij hun naam uitspreken, zijn ze niet vergeten!

Daarom is op woensdag 2 november a.s. in Ammerstol de kerk vanaf 19:15 uur open voor iedereen die dan even daar wil zijn om te gedenken, ook als u daar toevallig langsloopt. Tijdens een korte vesper kunnen de aanwezigen samen, of alleen voor zichzelf, terugdenken aan familieleden, vrienden, voorouders of anderen waar we nog regelmatig aan denken en die we missen, zodat zij en hun naam niet worden vergeten. Ook kan dan een ieder die dat dan wil een kaarsje daarbij aansteken.

Als je alleen langs wilt komen om een kaars aan te steken en even te zitten zonder het begin van de vesper mee te maken, dan kan dat ook, dan komt u gewoon een kwartiertje later. Weet dat iedereen welkom is!

Leo van Veen

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *