Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Terugblik van de jeugdouderling

In de adventstijd blikken we terug op hoe het was en kijken we vol verwachting uit naar wat komen gaat. Als jeugdouderling mag ik terugkijken op 8 fijne jaren waarin we met elkaar heel veel voor de jeugd hebben kunnen doen. Van de allerkleinsten tot aan de bijna volwassen jeugd. Wat is er veel om dankbaar voor te zijn!

Te beginnen bij de allerjongsten:
Vanaf 2015 tot nu hebben we de doop mogen vieren van 15 kinderen! Iedere doopdienst was weer anders en speciaal. Wat een eer om dit als gemeente mee te hebben mogen maken. Afgelopen jaar hebben we het doopboekje dat de doopkinderen ontvangen bij hun doop aangepast aan de moderne tijd. Met dank aan mijn kinderen Lisa en Mick die hun doop alweer meer dan 30 jaar geleden achter de rug hebben. 😊

Vanaf 2016 hebben onze jongste gemeenteleden samen met alle kindjes die dat leuk vonden kunnen genieten van inmiddels 5 peuterdiensten die met uitzondering van de coronaperiode jaarlijks zijn georganiseerd. Wat was het een feest om deze peuterdiensten te mogen organiseren samen met Sandra Eskes en Marcella Zwart en wat waren we blij verrast met-vooral de eerste jaren- de grote opkomst en daarmee de vele blije kindergezichtjes die zo vol enthousiasme meededen met de interactieve voorstellingen waarin het olifantje Elmer, de mooiste vis van de zee, Noach en het vogeltje Coco een hoofdrol speelden.

De zondagsschool bestaat al sinds het jaar 1900. En is dus een belangrijke traditie die door ons kerk gekoesterd wordt. De tand des tijds heeft er helaas voor gezorgd dat de opkomst ook in Ammerstol sterk terugliep. Om de zondagsschool ook in de toekomst te kunnen veilig stellen is er in 2019 na veel overleg besloten om voor een andere invulling te kiezen. Zo komt sindsdien de zondagsschool niet meer wekelijks maar ongeveer eens per maand bij elkaar. Zoals bijvoorbeeld tijdens de startdienst in september, de oogstdienst in oktober, iedere adventszondag in november-december, de veertigdagen tijd, Palmpasen en Pasen en tijdens de overstapdienst. We zijn Jacolien, Marielle en Yolanda dankbaar voor hun grote creatieve inzet om de zondagsschool in stand te houden.

Na een geslaagde reünie van de catteclup in de zomer van 2015 zijn we gestart met het eetcafé in februari 2016. We zochten naar een nieuwe vorm van ‘er te kunnen zijn’ voor de jeugd nadat ze de overstap maken van de lagere school naar het middelbaar onderwijs. De naam God betekent immers: “Ik zal er zijn” en dat is iets wat we wilden uitdragen ook naar de jeugd. ’t Eetcafé bleek vanaf het begin een juiste zet. Het groeide uit van 7 kinderen naar een groep van 15 kinderen die met veel plezier met elkaar koken, eten, lol maken maar vooral ook regelmatig met elkaar belangrijke zaken delen die in ieders leven spelen.
Corona zorgde voor een kink in de kabel. Het was behelpen om met elkaar in contact te blijven. Gelukkig is dat aardig gelukt. Sinds de coronatijd is het bezoek aan ’t eetcafé wel iets afgenomen. De groep bestaat momenteel uit 9 kinderen. In wisselende samenstellingen nemen er op dit moment zo’n 3 tot 6 kinderen deel aan de avonden die iedere 2e vrijdag van de maand georganiseerd worden. Dit komt voornamelijk doordat de ‘oudere’ jeugd inmiddels andere verplichtingen en bezigheden heeft op de vrijdagavond zoals een baantje of sporten. Toch blijven ze onderdeel van de groep en komen graag meedoen als het hen wel uitkomt.
Drie van onze ‘oud-gedienden’ die al vanaf het begin van ’t eetcafe deel uit maken van de groep hebben aangegeven afscheid te willen nemen. Als inmiddels 19 en 20 jarigen! hebben zij vanzelfsprekend andere prioriteiten. We zullen Hannah, Renee en Sharon missen maar ze zijn zeker niet uit beeld verdwenen! Greet en Carola heel erg bedankt voor jullie hulp en inzet voor ’t eetcafé. Ook Liselotte heeft de laatste jaren meegedraaid als begeleidster. Afgelopen zomer hebben we van haar afscheid genomen. Liselotte nogmaals heel erg bedankt voor alles! We zijn nog steeds naarstig op zoek naar mensen die eens in de maand of 2 maanden een paar uurtjes tijd vrij willen maken om mee te helpen!

Last but not least beleven we jaarlijks ook veel plezier aan de excursie die we organiseren voor de kinderen van basisschool ‘De Kromme Draai’ aan onze kerk. Om de kinderen kennis te laten maken met de kerk wordt er jaarlijks een speurtocht georganiseerd door de kerk en de bijgebouwen. Tijdens deze ochtend is de dominee aanwezig en kunnen er vragen gesteld worden door de kinderen. Iedere keer weer een groot succes.

En dan is het nu tijd om in januari mijn taak als jeugdouderling over te dragen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ds. Anne met behulp van alle gemeenteleden die de jeugd een warm hart toedragen, met een frisse blik en mooie wellicht nieuwe ideeën zal kunnen bijdragen aan het behoud van alle initiatieven voor de jeugd. Zodat we als kerk “Ik zal er zijn” kunnen blijven uitdragen met liefde voor onze jeugd.

Via deze weg dank ik iedereen voor het vertrouwen en de steun die ik heb mogen ontvangen in mijn taak als jeugdouderling in de afgelopen 8 jaar.

Erna de Lange

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *