Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Ter Overweging: van chaos naar orde, een link tussen de rommelmarkt en Genesis

Op het moment dat ik deze Ter Overweging schrijf, is de rommelmarkt net een paar dagen achter de rug. Wat een werk is er weer door veel vrijwilligers verzet, wat een saamhorigheid. En wat een geweldige opbrengst. Super! Bijzonder om ook dit jaar weer te zien hoe van het chaotische begin, met al die spullen en artikelen op een hoop, uiteindelijk ordelijk ingerichte kramen ontstaan, waar mensen met veel plezier tussen kunnen snuffelen om te kijken of er iets van hun gading bij zit. Soms gooien bezoekers alles op een kraam door elkaar, dan moeten de medewerkers even orde op zaken stellen, alles weer netjes leggen bij hun kraam.

Terwijl ik dit tafereel gadesloeg, moest ik denken aan het begin van de Bijbel, Genesis 1, waar staat dat de aarde in het begin nog woest en doods was, compleet in chaos. Maar dan spreekt God. Dan komt er licht, wordt de dampkring ingericht, komen er dieren, bomen en planten en wordt uiteindelijk de mens geschapen. En tegen die mens zegt God: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. De werkwoorden die in dit vers gebruikt worden, hebben te maken met het benutten van de aarde om er te kunnen leven. Het heeft niets te maken met uitbuiten. Er wordt in dit vers weliswaar gesproken over heersen, maar heersen is heel iets anders dan beheersen. Heersen betekent ook zorg dragen voor: zorg dragen voor elk ander onderdeel van de schepping, ook voor de komende generaties. In dit eerste hoofdstuk van Genesis lezen we hoe God als enige schepsel de mens aanspreekt. Daarmee is de mens dus aansprakelijk. In zowel de letterlijke als figuurlijke betekenis.

Het is aan ons, in hoe we omgaan met de aarde, omgaan met de schepping, om ervoor te zorgen dat de orde die God gemaakt heeft niet weer de chaos van het begin wordt. Zoals we bij de rommelmarkt onze kramen steeds opnieuw weer op orde maken, zo moeten we ook met de schepping omgaan: steeds opnieuw orde in de chaos brengen, zorgvuldig met de aarde omgaan!

Ds. Anne ter Schuur

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *