Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Ter overweging: Het begin en het einde

De afgelopen tijd blikte ik zoals zovelen regelmatig terug op het jaar 2022. Wat lijkt het lang geleden dat we als land in een lockdown zaten en de kinderen een verlengde kerstvakantie hadden vanwege corona. Toch is dat nog maar een jaar geleden. Het einde van het jaar 2022 was voor mij persoonlijk en voor ons als Gemeente rond de kerk van Ammerstol bijzonder: we werden ‘aan elkaar verbonden’ en kunnen uitzien naar een goede tijd samen. Ook vierden we Kerst met elkaar en het dorp op verschillende momenten. Wat een vreugde, nadat dit twee jaar niet kon! Tegelijkertijd zijn we ons er ook heel erg van bewust dat niet iedereen vrolijk Kerst heeft kunnen vieren, omdat er geen geld is voor iets extra’s, de persoonlijke omstandigheden dat niet toelaten, je gevlucht bent en juist op dit soort dagen je thuisland mist…

Nu staan we aan het begin van een nieuw jaar, 2023. We hebben elkaar de beste wensen gewenst en speculeren over wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Hoe zouden we er eind 2023 bijzitten, ieder van ons als individu, maar ook als gemeente van Ammerstol? We weten het niet, het jaar ligt nog min of meer als een blanco bladzijde voor ons.

In het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk staat één Nieuwjaarslied. Het is lied 513, God heeft het eerste woord. In het Liedboek voor de kerken (het ‘oude’ liedboek) is dat, toepasselijk, Gezang 1 (zie https://www.youtube.com/watch?v=Tbh0-mkiOug voor een mooie uitvoering van dit lied):

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

Allerlei Bijbelteksten resoneren in dit lied. In couplet 1 klinken Johannes 1 en Genesis 1 mee. Couplet 2 doet denken aan Psalm 139: 13 (U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder) en couplet 4 lijkt te verwijzen naar Openbaring 22:13 (Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde).

Dit lied lijkt haast wel een samenvatting van belangrijke Bijbelse thema’s. Gods woord, dat in Jezus mens geworden is, is van alles dat bestaat en van ons eigen leven de oorsprong, het doel en daarmee ook datgene dat zin aan het bestaan geeft.

Het is een bemoedigend lied om het nieuwe jaar mee in te gaan. Troostrijk en hoopvol dat God het eerste en het laatste woord spreekt. Ook als menselijke woorden soms tekort schieten. Misschien ook wel als relativering van al onze menselijke woorden.

We staan aan het begin van 2023. We gaan opnieuw een jaar tegemoet waarin nog veel onzeker is. Ik wens u toe dat, hoe het jaar ook zal verlopen, we als Gemeente rond de kerk van Ammerstol een gezegend 2023 mogen hebben. Omgeven en gedragen door het Woord van God, dat gesproken heeft, spreekt en zal spreken!

ds. Anne ter Schuur

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *