Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Ter overweging: Het begin en het einde

December is een tijd van terugblikken en vooruitblikken. Zelf kijk ik in deze periode vooral dankbaar terug op het feit dat ik al 1 jaar predikant in uw midden mag zijn. Wat gaat de tijd hard en wat doe ik met veel plezier mijn werk in Ammerstol. Zo zal iedereen in deze tijd wel momenten van terug- en vooruitblikken hebben.

In het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk staat één Nieuwjaarslied. Het is lied 513, God heeft het eerste woord (zie https://www.youtube.com/watch?v=Tbh0-mkiOug voor een mooie uitvoering van dit lied):

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

Allerlei Bijbelteksten resoneren in dit lied. In couplet 1 klinken Johannes 1 en Genesis 1 mee. Couplet 2 doet denken aan Psalm 139:13 (U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder) en couplet 4 lijkt te verwijzen naar Openbaring 22:13 (Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde).

Dit lied lijkt haast wel een samenvatting te zijn van de belangrijkste Bijbelse thema’s. Gods woord, dat in Jezus mens geworden is, is van alles dat bestaat en van ons eigen leven de oorsprong, het doel en daarmee ook datgene dat zin aan het bestaan geeft. Het is een bemoedigend lied om het nieuwe jaar mee in te gaan. Troostrijk en hoopvol dat God het eerste en het laatste woord spreekt. Ook als menselijke woorden soms tekort schieten. En misschien ook wel als relativering van al onze menselijke woorden.

We staan aan de vooravond van 2024. We gaan een nieuw jaar tegemoet. Ik wens u toe dat, hoe het jaar ook zal verlopen, we als Gemeente rond de kerk van Ammerstol een gezegend 2024 mogen hebben. Omgeven en gedragen door het Woord van God, dat gesproken heeft, spreekt en zal spreken!

Ds. Anne ter Schuur

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *