Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Samenstelling van de kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 3 geledingen:

De diaconie: de diakenen zijn Greet Jongkind, Gerrit Tuls en Rudy Bieleveld. Jenneke de Hoop verricht ondersteunende taken.

Het consistorie: de ouderlingen zijn Willie Kok, Erna de Lange en Corstiaan Prins. Rudy Bieleveld verricht ondersteunende taken.

De kerkrentmeesters: de kerkrentmeesters/ouderling zijn Bernard Zom en Herman van Amerongen. Kerkrentmeesters zijn Sjaak van Buren en Hennie Blom.

Predikant: vacant.

Scriba: vacant.

Preses: Rudy Bieleveld.

Uit de kerkenraad zijn in het moderamen gekozen: Rudy Bieleveld, Bernard Zom en Willie Kok.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *