Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Rommelmarkt: even nagenieten

Het zit er weer op, de jaarlijkse rommelmarkt voor de kerk in Ammerstol, En de opbrengst mag er zijn, een record! (€13.850)
Daar is dan ook hard voor gewerkt. Velen van u hebben de hele week spullen opgehaald bij de mensen thuis, anderen hebben die spullen gesorteerd en in dozen gedaan. De kerk stond weer stampvol.
Op vrijdagavond zijn de kramen geplaatst en zaterdagmorgen vroeg is de kerk leeggeruimd en schoongemaakt. Vele mensen uit het dorp en daarbuiten hebben de spullen verkocht in de kramen. En het waren mooie spullen. Er is dan ook veel verkocht. De catering voor de vrijwilligers, door drie nieuwe dames, werd goed verzorgd en de soep van de dominee smaakte heerlijk. Kortom, het was een superdag met supermensen.

De ophalers, de uitzoekers, de klaarzetters, de verzorgers, de denkers en de doeners. De vanzelfsprekendheid en de doelmatigheid waarmee een groot evenement als de rommelmarkt (groot voor dorpse begrippen) aangepakt wordt. De veerkracht die soms nodig is om de dingen die niet goed gaan op te kunnen vangen. Wat zijn we blij met alle vrijwilligers!

Het stimuleert ook. Elke nieuwe vrijwilliger is binnen de kortste keren enthousiast. Zij worden dan ook hartelijk ontvangen en snel opgenomen. Ingewerkt worden vraagt niet veel tijd. Je kijkt wat anderen doen, je doet mee en krijgt af en toe een aanwijzing en mooie verhalen na afloop. We weten dat het voor de veteranen moeilijk is om een stapje terug te doen, om wat voor reden dan ook. Het enige dat wij terug kunnen geven is enorm veel dankbaarheid voor de jarenlange inzet.

Dit jaar was Gerrie Gelderblom voor het laatst commissielid van de rommelmarkt. Zij bracht evenwicht in de commissie, haalde de scherpe kantjes van hoekige plannen af, wees op gevoeligheden, had ideeën en gaf een draai aan gesprekken en plannen die in mannenhoofden nou eenmaal niet opkomen. Gerrie blijft wel koffie zetten en die is heerlijk. Gerrie, hartelijke dank!

Dank je wel bestuur van de rommelmarkt voor het vele werk dat jullie hebben verzet en dank je wel allemaal, iedereen die geholpen heeft. Wat geweldig dat jullie allemaal de kerk van Ammerstol zo’n warm hart toedragen!

Dit was een mooie rommelmarkt.

Namens de rommelmarktcommissie en de kerkenraad,
Jannie van den Oever en Nico van der Kraan

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *