Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Ringen maken het werk van kerkenraden en classicale vergaderingen eenvoudiger

Ds. Leo Koffeman ontkracht vier misverstanden over de ringen. Zo schat hij bijvoorbeeld in dat het een reductie van 75% van het aantal bovenplaatselijke ‘kerkbestuurders’ is.

Misschien is het u tot nu toe ontgaan: er zijn sinds 2018 ook ‘ringen’ in de Protestantse Kerk. Elke gemeente maakt deel uit van een ring. Welke ring dat is, dat beslist in beginsel het breed moderamen van de classicale vergadering (zie ord. 4-17). In elke classis zien we een aantal ringen. In de praktijk bestaat een ring meestal uit de gemeenten die tot voor kort een classis vormden.

Laat me proberen eerst maar eens vier misverstanden uit de weg te ruimen. Dan wordt hoop ik duidelijk wat het vernieuwende van de ring is, en hoe dit tegelijk het werk van kerkenraden en classicale vergaderingen eenvoudiger maakt. Daarna maak ik een paar opmerkingen over wie verantwoordelijk is.

Lees verder: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/ringen-maken-het-werk-van-kerkenraden-en-classicale-vergaderingen-eenvoudiger

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *