Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Protocol bijwonen kerkdiensten d.d. 15 november 2021

Het zal niemand zijn ontgaan: het opnieuw aantrekken van de Coronapandemie maakt het noodzakelijk dat we weer alle voorzorg- en beschermingsmaatregelen aanscherpen.

Hoewel de PKN meldt dat rond 17 november 2021 het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) met een nader advies beloofd te komen n.a.v. de door het kabinet op 12 november 2021 aangekondigde maatregelen, betekent e.e.a. nu voor ons het volgende voor het kunnen bijwonen van de diensten.

 • Om te beginnen moet een ieder, die een dienst wil bijwonen, zich daarvoor aanmelden via diaconiekerkvanammerstol@gmail.com. Tijdens een dienst is er plek voor 35 mensen bij het gebruik van een enkele zitplaats. Aanwezigheid van huisgenoten die bij elkaar zitten kan tot een iets hoger aantal leiden. De totale capaciteit is exclusief alle bij de viering van de dienst betrokkenen als voorganger, ouderling, diaken, koster, organist e.a.
 • Daarnaast gelden sowieso alle basisregels zoals genoemd door de (rijks)overheid en het RIVM.
 • Bij het betreden van de kerk moet u zich melden. Degene die u ontvangt zal vragen naar uw gezondheidssituatie.
 • Bij het lopen in de kerk, ook bij het binnen komen en het verlaten van de kerk, is het dragen van een mond-neuskapje verplicht.
 • Om te voorkomen dat mensen door elkaar lopen is er één looprichting, nl. binnenkomst onder de toren en het verlaten van de kerk na de dienst via de deur naar de consistorie. De ouderling van dienst en zij of hij die de ontvangst verzorgt geven indien gewenst aanwijzingen bij het lopen in de kerk (wie gaat eerst lopen, en wie moet even wachten).
 • Omdat er maar één looprichting is, is het verstandig uw jas mee te nemen naar uw zitplaats.
 • In de kerk geldt de ‘1,5 m onderlinge afstand’ regel. Hiervoor is op de kerkbanken aangegeven waar u wel, en waar u niet, mag zitten. Dit geldt ook voor alle bij de eredienst betrokkenen.
 • Bij de ontvangst wordt u een zitplaats geadviseerd!
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten binnen de 1,5 m, maar moeten daarbij zorgen dat er 1,5 m afstand tot anderen om hen heen gewaarborgd blijft!
 • Vooralsnog mag er tijdens de dienst worden gezongen.
 • Er is één collecte voor kerkvoogdij en diaconie tezamen bij het verlaten van de kerkzaal, d.w.z. bij de deur naar de consistorie.
 • Ventileren is noodzakelijk.
 • Zo lang het mogelijk is, kunnen we in ’t Achterschip koffie drinken na de dienst. Ook daar geldt gebruik van mond-neuskapje bij het lopen en 1,5 m onderlinge afstand bij het zitten. Om ’t Achterschip te verlaten moet de achterste deur worden gebruikt. Let wel: dus niet via het gangetje naar de consistorie!
 • Het gebruik van een toilet moet tot het minimum worden beperkt. En na gebruik moet goed worden gedesinfecteerd!
 • Na afloop van het gebruik van de kerkzaal en de andere ruimten, moeten deze worden gereinigd. Denk hierbij aan deurklinken, lessenaars, spreekstoel, microfoons, stoelen / banken, enz.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *