Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Privacywet

In de nieuwsbrief van mei is er al het een en ander gepubliceerd over de privacy wetgeving. Dit stuk is ook geplaatst op de website. Hierin is uitgelegd hoe de kerkenraad en de commissies omgaan met uw gegevens in het registratiesysteem, waarbij uiteraard de wettelijke regels gevolgd worden.

Behalve deze schriftelijke gegevens hebben wij binnen de kerkelijke gemeente en met name in de kerkdiensten ook te maken met het wel en wee van gemeenteleden en mensen uit het dorp. Zeker nu de kerkdiensten ook te beluisteren zijn via de website is het van belang dat het duidelijk is of en wanneer er namen worden genoemd.

Afgesproken is dat in de kerk de namen worden genoemd van mensen die de bloemengroet krijgen  en namen van gemeenteleden voor wie de voorbede is gevraagd. In de geluidsopname van de kerkdienst is het belang groot om ook daarin betrokken gemeente te zijn. Van iemand buiten de gemeente zal de naam niet worden genoemd, tenzij daar schriftelijk toestemming voor gegeven is.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *