Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Privacyverklaring

Nieuwe wet op de privacy
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe wet op de privacy in. Dit betekent dat wij als kerkelijke gemeente gebonden zijn aan de dan geldende regels betreffende de website, de nieuwsvoorziening en de persoonsgegevens van onze leden c.q. vrienden.

Persoonsgegevens
De Gemeente rond de Kerk van Ammerstol houdt de gegevens van leden en vrienden bij in het LRP, het Landelijk Ledenregistratiesysteem van de Protestante Kerk Nederland.
Voor veel leden geldt dat de gegevens ontvangen zijn bij doop of belijdenis. Verder regelt de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) de overschrijving bij verhuizing.
Slechts een beperkt aantal personen heeft inzage in het LRP, namelijk de scriba, de administrateur en degene die het LRP beheert.
De gegevens die geregistreerd staan bevatten naam, adres, geboortedatum, gehuwd/ongehuwd, registratienummer en aard van het lidmaatschap.
Door de informatie uit deze lijst zijn wij in staat bij te houden door wie wij financieel worden gesteund en wie er een attentie krijgt vanwege verjaardag of jubileum. Het is een ieder vrij om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of zich te laten uitschrijven als lid. Dit kan geschieden door een schriftelijk verzoek aan de scriba.
De gemeente rond de kerk van Ammerstol zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren. Onze gemeente zal geen gegevens verstrekken aan derden, anders dan wettelijk toegestaan of voor activiteiten waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Nieuwsbrief
Informatie over de activiteiten binnen de gemeente worden verstrekt via een elektronische nieuwsbrief en via een papieren nieuwsbrief. Voor beide nieuwsbrieven geldt dat de leden zich actief hebben opgegeven en zich ook weer kunnen afmelden. Voor de digitale nieuwsbrief hebben leden hun naam en e-mailadres verstrekt, voor de papieren nieuwsbrief tevens het adres. De e-mailadressen zijn alleen bij de beheerder bekend.

Website
Onze kerkelijke gemeente maakt gebruik van een website. Deze is ingericht volgens de actuele beveiligingsnormen. Een aantal artikelen uit de nieuwsbrief is ook op de website te lezen. Artikelen van persoonlijke aard komen niet op de website. Bezoekers van de website zijn anoniem. Wel kun je reageren op artikelen. Je kunt dan je emailadres achterlaten.
Voor het plaatsen van foto’s op de website vragen we vanaf heden nadrukkelijk toestemming van de betrokken personen. In andere gevallen zullen het foto’s zijn waarop personen niet herkenbaar zijn.
De kerkdiensten worden niet rechtstreeks uitgezonden, maar zijn op een later tijdstip te beluisteren op de website. Hierbij zijn we ofwel terughoudend met het noemen van namen, ofwel worden persoonlijke passages voor plaatsing verwijderd

E-mailverkeer
Bij het sturen van e-mails aan grote groepen weten wij ons gehouden aan het gebruik van BCC. Als je mail stuurt met alle e-mail adressen in het BCC veld, dan ziet elke ontvanger niet de e-mailadressen van de andere ontvangers.

Veiligheid
De gemeente rond de kerk van Ammerstol neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact op met de kerkenraad

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *