Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Privacy verklaring

Nieuwe Wet op de Privacy

Op 25 mei 2018 ging de nieuwe wet op de privacy in. Dit betekent dat wij als kerkelijke gemeente gebonden zijn aan de dan geldende regels betreffende de website, de nieuwsvoorziening en de persoonsgegevens van onze leden c.q. vrienden .

Persoonsgegevens:

De Gemeente rond de Kerk van Ammerstol houdt de gegevens van leden en sympatisanten bij in het LRP, het Landelijk Ledenregistratie systeem van de Protestante Kerk Nederland.

Voor veel leden geldt dat de gegevens ontvangen zijn bij doop of belijdenis, anderen hebben zich aangemeld via de scriba. De Stichting SILA ,Interkerkelijke Ledenadministratie, regelt de overschrijving bij verhuizing.

Slechts een beperkt aantal personen heeft inzage in het LRP , namelijk de scriba, de administrateur en degene die het LRP beheert.

De gegevens die geregistreerd staan bevatten naam, adres, geboortedatum, gehuwd/ongehuwd, registratienummer en aard van het lidmaatschap.

Door de informatie uit deze lijst zijn wij in staat bij te houden wie onze leden zijn. Verder weten wij hierdoor door wie wij financieel worden gesteund en wie er een attentie krijgt vanwege verjaardag of jubileum. Deze namen zijn bekend bij degenen die genoemde activiteiten organiseren. Het is een ieder vrij om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of zich te laten uitschrijven als lid. Dit kan geschieden door een schriftelijk verzoek aan de scriba.

De gemeente rond de kerk van Ammerstol zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren. Onze gemeente zal geen gegevens verstrekken aan derden, anders dan wettelijk toegestaan of voor activiteiten waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Kerkenraad en pastorale groep

Kerkenraadsleden zijn geheimhouding verplicht over zaken en over privé gegevens van personen. Zij hebben officieel een geheimhoudingsgelofte afgelegd.

Leden en sympathisanten krijgen op verzoek of, spontaan bezoekjes van de predikant. Namen van deze personen zijn alleen bekend bij de predikant. Ouderlingen en diakenen leggen ook bezoekjes af. De namen van deze personen zijn alleen bekend binnen de kerkenraad. Namen van mensen die worden bezocht door leden van de pastorale groep zijn niet bij andere leden bekend. Als er een hulpactie moet worden ondernomen kunnen derden worden ingelicht, uiteraard ook weer onder geheimhouding.

Nieuwsbrief

Informatie over de activiteiten binnen de gemeente worden verstrekt via een elektronische nieuwsbrief en via een papieren nieuwsbrief. Voor beide nieuwsbrieven geldt dat de leden zich actief hebben opgegeven en zich ook weer kunnen afmelden. Voor de digitale nieuwsbrief hebben leden hun naam en email-adres verstrekt, voor de papieren nieuwsbrief tevens het adres. De email adressen zijn alleen bij de beheerder bekend.

Website

Onze kerkelijke gemeente maakt gebruik van een website. Deze is ingericht volgens de actuele beveiligingsnormen. Een aantal artikelen uit de nieuwsbrief is ook op de website te lezen. Artikelen van persoonlijke aard komen niet op de website. Bezoekers van de website zijn anoniem. Wel kun je reageren op artikelen. Je kunt dan je emailadres achterlaten.

Voor het plaatsen van foto’s op de website vragen we vanaf heden nadrukkelijk toestemming van de betrokken personen. In andere gevallen zullen het foto’s zijn waarop personen niet herkenbaar zijn.

De kerkdiensten worden niet rechtstreeks uitgezonden, maar zijn op een later tijdstip te beluisteren op de website. Hierbij zijn we ofwel terughoudend met het noemen van namen, ofwel worden persoonlijke passages voor plaatsing verwijderd.

Op onze website staan links naar websites van andere organisaties. De Gemeente rond de kerk van Ammerstol is niet verantwoordelijk voor uw privacy op die website.

Emailverkeer

Bij het sturen van e-mails aan grote groepen weten wij ons gehouden aan het gebruik van BCC

Als je mail stuurt met alle e-mail adressen in het BCC veld, dan ziet elke ontvanger niet de e-mailadressen van de andere ontvangers.

Veiligheid

De gemeente rond de kerk van Ammerstol neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact op met de kerkenraad.

 

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *