Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Moderamen

Predikant
Vacant

Voorzitter kerkenraad
Rudy Bieleveld
Dr. A. Schweitzerstraat 57
2861 XZ Bergambacht
06-12074868

Ouderling
Willie Kok
Weth. vd Bergplein 20
2861 EN Bergambacht
0182-352964

Kerkrentmeester
Bernard Zom

Traverse 6
2861 HC Bergambacht
0182-354944

Diaken
Rudy Bieleveld
Dr. A. Schweitzerstraat 57
2861 XZ Bergambacht
0182 353495