Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Kerkenraad

Predikant

Anne ter Schuur
Peuleyen 56
2742 EJ Waddinxveen
0182-786516
aterschuur@gmail.com
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag


Scriba
Vacature, waarnemend: Bernard Zom, Rudy Bieleveld

Ouderling
Rudy Bieleveld, preses
Dr. A. Schweitzerstraat 57
2861 XZ Bergambacht
06-12074868

Ouderling
Bernard Zom, kerkrentmeester
Bernard Zom
Traverse 6
2861 HC Bergambacht
0182-354944

Ouderling
Corstiaan Prins, pastorale zorg
06-40666750

Ouderling
Herman van Amerongen, kerkrentmeester
Capellelaan 19
2865 AA Ammerstol

Diaken
Greet Jongkind, zorg voor bloemen, kaartjes enz.
Lekdijk 73
2865LB Ammerstol
0182-352783

Diaken
Marian van Veen, zorg voor bloemen, kaartjes enz.

Diaken
Gerrit Tuls, financiën diaconie
06-22591150

Kerkrentmeester
Hennie Blom, onderhoud gebouwen
06-37409420

Kerkrentmeester
Nel Brand - Stigter, onderhoud gebouw