Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

PKN: “Mogen vrijwilligers dopen of moet een predikant dat doen? “

Moet lidmaatschap van de kerk verplicht zijn? Mogen vrijwilligers dopen of moet een predikant dat doen? Vragen die boven komen nu nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk volwassen aan het worden zijn. Vanaf januari kunt u meedenken over dit soort fundamentele vragen, op een van de vier bijeenkomsten in het land.

Nederland is steeds diverser geworden. Om het evangelie met onze samenleving te delen, zijn daarom nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan. Pioniersplekken, kliederkerken, leefgemeenschappen en monastieke initiatieven vormen samen een mozaïek van kerkplekken.

Bij een deel van de initiatieven groeit de behoefte aan zelfstandigheid. De huidige kerkorde geeft echter organisatorische grenzen aan. Om zorgvuldig om te gaan met de vragen en knelpunten die boven komen, is begin 2018 in opdracht van het moderamen onderzoek gedaan. Momenteel wordt gewerkt aan een rapport over deze vragen en knelpunten. In januari 2019 kan op vier bijeenkomsten in het land worden meegedacht. Tijdens de synode van april kunnen dan besluiten worden genomen.

Uw inbreng is belangrijk
Martijn Vellekoop, coördinator Missionair Werk, vindt het belangrijk dat er vanuit alle hoeken van het land kan worden meegedacht. “Door ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerk-zijn zijn we als Protestantse Kerk als het ware al met één been uit de boot gestapt. De vraag is of we ook met het andere been op het water durven te gaan staan. Het gaat nu raken aan onze kerkstructuur. Nieuwe stappen zullen op z’n minst onwennig zijn, maar zolang we richting Jezus lopen nemen we – wat mij betreft – die onwennigheid op de koop toe.”

Denk mee
In januari en februari 2019 worden de vier bijeenkomsten in de ronde ‘Mozaïek van kerkplekken’ gehouden.

Drachten, 10 januari (De Arke, Flevo 161)
Amsterdam-Zuidoost, 22 januari (De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11)
Dordrecht, 5 februari (Andreaskerk, J. van Heemskerckstraat 19)
Apeldoorn, 7 februari (De Hofstad, Hofveld 52)
Alle avonden starten om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Bron en zie verder: https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/mogen-vrijwilligers-dopen-of-moet-een-predikant-dat-doen-denk-met-ons-mee

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *