Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Dwight Dissels over The Passion: ‘Ik ben ook de eerste kale Jezus’

Dwight Dissels, bekend van The Voice, is Jezus in The Passion. Het gat dat zijn vaders dood had geslagen, werd gevuld door Jezus. Als je aan Dwight Dissels vraagt hoe het is om de eerste zwarte Jezus in The Passion te zijn, dan pareert hij: „Ik ben ook de eerste kale Jezus!” De jaarlijkse tv-show over de terechtstelling van de zoon van God, op Witte Donderdag te zien op NPO1 om […]

Continue Reading →

9 april Palmpasen!

Nieuws van de zondagsschool Op 5 maart is de Veertigdagentijd begonnen. Wij hadden toen nog vakantie en zijn met de zondagsschool op 12 maart gestart. Het thema van dit jaar is: ‘Geloof in het leven’. De zon is een teken van leven. Hoe donker de nacht ook is, de zon zal altijd weer opnieuw gaan schijnen. Zo heeft God het bedacht in het begin. En zo gaat het steeds weer. […]

Continue Reading →

Symbolische schikking

9 april, 6e zondag van de veertigdagentijd Lezingen : Jesaja 50,4-7; Matteüs 21,1-11 We horen traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de schikking ligt een gekleurde doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De rode viooltjes vertellen over de nederigheid.

Continue Reading →

De collecte opbrengsten

Januari: Collectebonnen € 313,25; Collecte opbrengst € 1016,89. Verjaardagsfonds BAB € 412,00; via L. Schouten € 35,00 verjaardagsfonds en € 100,00 voor de VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage). De opbrengst van de Eindejaarscollecte was € 2323,95. Februari: Collectebonnen € 289,00; Collecte opbrengst € 1012,98. Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

Continue Reading →

Paascollecte 2017 – Voor verbinding en hoop

  De zon komt op en geeft ons licht Zo brengt de hemel een bericht Want na het donker van de nacht Komt altijd weer een nieuwe dag   Lieve mensen rondom de kerk van Ammerstol, Na een lange, donkere en regelmatig koude winter met korte dagen mogen we weer uitkijken naar een nieuw begin van warmte en licht. Soms lijkt het alsof alles vanzelf gaat. De natuur zorgt uit […]

Continue Reading →

Beleidsplan

Het beleidsplan heeft een duur van vijf jaar en aangezien het vorige loopt van 2013 tot 2018 zijn we al weer geruime tijd bezig om een nieuw plan te maken. De tijden veranderen zo snel dat je het nauwelijks bij kunt houden en dat geldt met name ook voor de kerken in Nederland. Als houvast en leidraad  bij de besprekingen houden we het volgende schema aan: Wat voor beeld hebben […]

Continue Reading →

Pastoraal bezoekwerk uitgebreid

Eind vorig jaar is er naar aanleiding van de actie ”talent op tafel”, een pastorale groep gevormd.  Zes vrouwen uit de gemeente hebben zich hiervoor opgegeven. Het is de bedoeling dat zij, net als de  ouderlingen, een pastoraal bezoekje brengen aan gemeenteleden en belangstellenden in het kader van “omzien naar elkaar”. De gespreksronde is al gestart. Het kan dus zijn dat sommigen van u al een bezoekje hebben ontvangen. De […]

Continue Reading →

Symbolische schikking

2 april, 5e zondag van de veertigdagen tijd Lezingen: Ezechiël 37, 1-14: Johannes 11, 1-4(5-16) We horen van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazerus. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Continue Reading →