Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Gezellige Tiroler avond brengt € 1400 op

“Bedankt voor alle leuke en lieve reacties en het belangrijkste: dat iedereen het zo gezellig en leuk vond in de Kerk van Ammerstol. Fijn dat iedereen zo heeft genoten. De totale opbrengst is na aftrek kosten en opbrengst drank € 1401,90 een bedrag waar we weer trots op kunnen zijn en wat de kerk weer goed kan gebruiken.” Aldus organisator Bea van Rijswijk op Facebook. Voor honderd mensen een meergangendiner […]

Continue Reading →

Kerkendag 10 maart 2018, thema: “Op weg naar elkaar”

Een dag voor alle gemeenteleden van PKN kerken in de Krimpenerwaard en Classis Gouda Plaats: Kerkelijk centrum “De Hoeksteen”, Albert Schweitzerlaan 2, te Schoonhoven.   De stuurgroep SaGe (Samenwerkende Gemeenten) werkt aan de organisatie van een Kerkendag op 10 maart 2018. Het wordt een dag voor alle leden van onze PKN-kerken, zowel uit de Krimpenerwaard als daar buiten. Wij vinden het fijn als u komt! De officiële uitnodiging komt er […]

Continue Reading →

Uit de kerkenraadsvergadering van 7 februari

Op 7 februari heeft de kerkenraad vergaderd. Zoals gebruikelijk kwamen er veel zaken aan de orde met betrekking tot mensen die aandacht verdienen, het onderhoud van de gebouwen, collecten en de kerkdiensten in de komende (Paas)tijd, zoals de Passiondienst op Palmpasen. Ook gaan we het de komende tijd hebben over namen van mogelijke gastpredikanten in 2019. Trouwens: u als lezer en andere gemeenteleden kunnen de komende maand daar voorstellen voor […]

Continue Reading →

Wereldgebedsdag: “en God zag dat het GOED was”

Elk jaar wordt op de eerste vrijdag van maart wereldwijd de Wereldgebedsdag georganiseerd. Vrouwen uit een bepaald land maken een orde van dienst die in honderden talen gedurende 24 uur toch hetzelfde zal klinken. Dit jaar wordt er een orde van dienst uit Suriname gebruikt met als thema: en God zag dat het GOED was. De liturgie is geënt op een goede zorg voor de aarde en het behoud van de […]

Continue Reading →

Tiroler diner 16 februari

Het is bijna zover en alle 100 kaarten zijn verkocht. Vrijdagavond om 18.00 uur gaan de kerkdeuren open voor het diner ten bate van de kerkvoogdij. Het geld komt beschikbaar voor het interieur van de kerk. En … komt u maar iets eerder, want vanaf 17.45 uur kunt u genieten van iets bijzonders op het kerkplein. Tot dan!!

Continue Reading →

Wilt u weten wat we doen met het geld dat we van u krijgen?

Dat was de vraag die bij de uitnodiging voor de gemeente avond was gesteld. De avond is begonnen met een korte inleiding van Bernard Zom, waarna het woord werd gegeven aan de heer Bert van Rijssen van de PKN. De heer Van Rijssen is werkzaam bij de vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN (VKB). De heer Van Rijssen houdt zich bij de VKB onder andere bezig met de actie […]

Continue Reading →

Euthanasie

Op 10 februari begint de week van de euthanasie. Ieder jaar organiseert de NVVE, de Nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde, deze week. In de aanloop daarnaar toe gaf Trouw een aantal reacties op dit onderwerp, onder andere van Ds. René de Reuver, scriba van onze synode. Euthanasie lijkt mij ook een belangrijk onderwerp voor onze gemeente, daarom schreef ik de volgende tekst voor de nieuwsbrief, die ik aan een […]

Continue Reading →

Paaskaars versieren 21 maart

Op woensdag 21 maart kunt u in de consistorie een Paaskaars versieren. De avond start om 19.30 uur. De versierwas is aanwezig. U kunt zelf een kaars meenemen, of een kaars bestellen door te mailen naar h.c.diepenhorst@gmail.com of dit aan te geven op de intekenlijst die in de kerk ligt. Kosten: kaars € 6,00, gebruik versierwas € 4,00. Graag tot dan! Hester Diepenhorst

Continue Reading →

De kerk van Ammerstol feliciteert Prinses Beatrix

Vandaag is prinses Beatrix jarig, ze is 80 jaar geworden. Afgelopen maandag werd zij door vertegenwoordigers van veel verschillende religies gefeliciteerd. Een dorpje aan de Lek wil zich daar graag bij aansluiten: De hartelijke felicitaties van de kerk van Ammerstol! Met een spontaan ingezet ‘Lang zal ze leven’ hebben vertegenwoordigers van verschillende religies maandag in Utrecht prinses Beatrix toegezongen in het kader van haar aanstaande tachtigste verjaardag. Ze kreeg daarbij […]

Continue Reading →

Petrus: gratis magazine van de Protestantse Kerk

Het nieuwe magazine Petrus vertelt hoe mensen in de kerk geloof, hoop en liefde vinden. Het tijdschrift komt vier keer per jaar uit en wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk. Petrus vertelt kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms […]

Continue Reading →