Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Mooie nieuwe houten standaard voor de paaskaars

Nu de kerk weer stevig op zijn nieuwe fundering staat was er nog één deel van de kerk instabiel: de standaard van de paaskaars. Er moest dus een nieuwe standaard komen en meteen ook maar wat lager,  want door de jaren heen worden de paaskaarsen steeds langer en worden ze ook elk jaar moeilijker om aan te steken. Herman van Amerongen had nog een mooi stuk douglashout over, restant van […]

Continue Reading →

Nieuws van de zondagsschool

Het einde nadert alweer van het zondagsschool seizoen. Zondag 21 mei, was het voor vijf jonge mannen al de laatste keer, David, Mark, Oscar, Sil en Stijn namen afscheid van de zondagsschool. Ze waren er zeker aan toe. Het was een leuke maar volle dienst met Bijbel verhalen en muziek die ze zelf hadden uitgekozen. Ze kregen ook allemaal een mooie brief mee vol goede wensen van hun ouders. De […]

Continue Reading →

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 2017

Zo’n 15 mensen kwamen op Hemelvaartsdag, 25 mei, ’s morgens om 07.00 de kerk binnendruppelen. De deur stond uitnodigend open en de zonnestralen filterden door deur en ramen. We hielden een gezamenlijk ochtendgebed om de dag en de wandeling te beginnen. Hemelvaartsdag is tenslotte een belangrijke dag in de geschiedenis van de kerk: traditioneel wordt dit moment beschouwd als het beginpunt van de christelijke kerk. Lees daar meer over in […]

Continue Reading →

Pinksteren: start van de kerk

In de tien dagen tussen de Hemelvaart van Jezus en Pinksteren kiezen de discipelen een nieuwe geloofsgenoot in plaats van Judas Iskariot. Met behulp van loting wordt Mattias aangewezen. Met elkaar blijven ze in Jeruzalem en bidden ze om de uitstorting van de Heilige Geest, die Jezus hun beloofd had. De gebeurtenissen vinden plaats op het feest van de eerstelingen (Sjavoeot), in Jeruzalem. Om 9 uur ‘s ochtends zijn de […]

Continue Reading →

Een nieuw begin. Hemelvaart 2017.

Ooit was God een wolk. God leidde zijn volk uit Egypte en overdag vanuit een wolk die voor hen uitging als zij verder trokken en die zich achter hen opstelde als de vijand hen te na kwam om ze te beschermen. De wolk onttrok de top van de berg aan het oog, als Mozes omhoog ging om met God te spreken. Ooit was God een wolk. Eeuwen later is er […]

Continue Reading →

Hemelvaart: een scharniermoment van levensbelang

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus is opgenomen in de hemel. In de Bijbel is evangelist Lucas de enige die dit verhaal vertelt. Hij neemt je mee naar dit belangrijke moment en laat je de drie kerngedachten van Jezus’ hemelvaart zien. Zo begint de zeer lezenswaardige blog van Marijn Zwart, bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Lees verder op https://www.debijbel.nl/blog/hemelvaart-een-scharniermoment-van-levensbelang  

Continue Reading →

Nieuws van de zondagsschool

Belangrijke data: 21 mei: overstapdienst Mark, David, Sil, Oskar en Stijn 4 juni: Pinksteren 2 juli: laatste keer zondagsschool   Terugblik veertigdagentijd en Pasen Het was een mooie tijd, waarin het licht en een nieuw begin centraal stonden. Iedere zondag werd het thema van de week ingeleid d.m.v. een weerbericht op de beamer. Daarna werd er tijdens de zondagsschool geluisterd naar het verhaal, gepraat over het verhaal en daarna een […]

Continue Reading →

Stille hulp

Een van de taken van de diaconie is het signaleren en bestrijden van armoede. De diaconie doet dit werk onzichtbaar. Hulp bieden aan mensen die om wat voor reden dan ook dit nodig hebben. Mensen die op onze weg komen. Het kan gaan om boodschappen doen of ervoor zorgen dat iemand kleding aan kan schaffen. Wat wij zien is dat wij steeds vaker benaderd worden door andere instanties zoals Humanitas […]

Continue Reading →

We kunnen het nog niet leien

Zoals u misschien nog wel weet hadden wij in 2014 het plan opgevat om de leien aan één kant van het dak te vernieuwen. Aanleiding hiervoor was het afwaaien van verschillende leien bij de stormen van februari 2014. Helaas kwamen we er in die periode ook achter dat we een probleem met de fundering hadden. We hebben toen alleen de hoogst noodzakelijke reparaties aan het dak uitgevoerd. Nu de problemen […]

Continue Reading →

Bezoek groep 5 Kromme Draai aan de kerk

Op maandagochtend 22 mei brengen de kinderen van groep 5, die godsdienstonderwijs volgen, weer hun jaarlijkse bezoek aan onze kerk. Dat is altijd een gezellige en leerzame ochtend. De kinderen worden ontvangen met limonade en wat lekkers. Een van de leidsters van de zondagsschool vertelt dan wat er allemaal gedaan wordt op de zondagsschool. We hebben ook een spannende speurtocht door de kerk. Maar het mooiste en ontroerendste van de […]

Continue Reading →