Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad van 10 november 2021

Op woensdagavond 10 november kwamen we weer bijeen voor de maandelijkse vergadering van de kerkenraad. Natuurlijk hebben we gespeculeerd over hoe het de komende weken zou (kunnen) gaan. Maar we zijn snel met de agenda begonnen, omdat er zoals om deze tijd gebruikelijk heel veel dingen moeten worden besproken. En daarnaast gaat het dit jaar ook over COVID en het beroepen van een nieuwe predikant. Vanwege ziekte van onze preses […]

Continue Reading →

Verkiezing nieuwe leden van de kerkenraad

Al weer een paar weken geleden hebben we u gevraagd namen door te geven van gemeenteleden die u graag, namens u, in de kerkenraad zou zien. Daar heeft u ruim gehoor aan gegeven. Maar liefst 20 namen zijn er door u genoemd. Dat is heel mooi en hoopvol. De volgende stap is nu dat alle stemgerechtigde leden vier namen uit al deze kandidaten kiezen. De stemgerechtigde leden zijn: belijdende leden […]

Continue Reading →

Pastoraat in de vacante periode

Op 26 oktober kwamen wij met verschillende mensen uit de gemeente bij elkaar om te zien hoe we het pastoraat zouden kunnen organiseren. Ook Ds. Koole uit Schoonhoven was hierbij aanwezig. Besproken werd hoe je dat nou doet, een pastoraal bezoek brengen. Dit leverde mooie gesprekken, vragen en natuurlijk ook onzekerheden op. De bedoeling is dat alle gemeenteleden minstens 1 keer per jaar, en waar nodig meer, een bezoek krijgen. […]

Continue Reading →

Predikanten in de vacante periode: ds. Luci Schermers

Ik ben predikant in de Ontmoetingskerk te Krimpen aan de Lek. Samen met mijn man woon ik in Capelle aan den IJssel. We hebben 2 dochters, 2 schoonzoons en 2 kleinkinderen. Mijn carrière is begonnen in het basisonderwijs. Na een aantal jaren heb ik mijn baan opgezegd en ben toen theologie gaan studeren. Vanaf 1989 ben ik als geestelijk verzorger werkzaam geweest in de Capelse Verpleeghuizen (nu Rijckehove) en in het […]

Continue Reading →

Op reis met de kerk

We gaan op reis, als de Corona geen roet in het eten zal gaan gooien. Maar we blijven vertrouwen houden, dat het toch eens goed zal komen. De reis heeft onze goedkeuring gekregen en we hebben er vertrouwen in, dat het een interessante reis zal gaan worden. Spanje is weer een heel ander land, dan de landen, die wij de afgelopen 9 keer bezocht hebben, maar de Gouden Driehoek is natuurlijk uniek. De […]

Continue Reading →

Organisatie verjaardagsfonds

Na jaren trouwe dienst heeft Tini de Groot aangegeven de organisatie van het verjaardagsfonds voor Ammerstol , wat zij samen met Lany maandelijks trouw verzorgt, graag over te willen dragen aan een volgende generatie. Tini, namens de hele gemeente willen we je vanaf deze plek heel erg bedanken! We weten dat je het al die tijd heel graag hebt gedaan. Ook voor ons was het heel fijn dat je zelfs […]

Continue Reading →

Je kunt niet dieper vallen

Je kunt niet dieper vallen dan in Gods eigen hand, waarmee Hij ons barmhartig omvat aan alle kant. Eens komen alle paden van lot en schuld, van dood, bijeen in zijn genade, voorbij aan alle nood. Door God zijn wij omgeven zoals wij hier bestaan. In Hem zullen wij leven en tot zijn feest ingaan. Met deze woorden troostte Arno Pötzsch, Duits vlootpredikant in de Tweede Wereldoorlog en fel tegenstander […]

Continue Reading →