Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Mooie opbrengst kerstkraam

In de vroege ochtend van 11 december, het was nog donker, waren harde werkers al bezig de kerstkraam in te ruimen. Prachtige kerststukken, gemaakt door Yolanda Docters van Leeuwen met hulp van Geraldine en Anita, een paar stukken en mooie glazen gemaakt door Rinie Baars en mooie kerstversieringen van natuurlijk materiaal, gemaakt door Arie Brand, werden vanuit de kerk in de kraam gezet. Anita en Caroline waren er klaar voor: […]

Continue Reading →

Uit de kerkenraad – december 2020

Tussen de voorbereiding van de viering van St Nicolaas, het mogelijk maken van het live streamen van de kerkdiensten, de invulling van de viering van Kerst en het benaderen van de door de gemeenteleden voorgestelde nieuwe kerkenraadsleden, heeft de kerkenraad op 2 dec. 2020 weer vergaderd. Als opening leest Willie Kok een stukje uit het boek “God aan” met aansluitend gebed. N.a.v. het gelezene staan we stil bij het feit […]

Continue Reading →

1e bijeenkomst petit comité samenwerking PKN Krimpenerwaard

Op vrijdag 13 november 2020 kwam het zogenoemde ‘petit comité samenwerking PKN Krimpenerwaard’ bijeen. Toen op 16 september 2020 negen PKN-gemeenten in de Krimpenerwaard, samen met de classispredikant bijeen kwamen in de kerk van Ammerstol om te praten over ‘De toekomst van onze kerk’, is besloten tot dit petit comité om het vervolg van de discussie voor te bereiden. Het comité bestaat uit ds Luci Schermers, ds Rob Maas, Bert […]

Continue Reading →

Van de voorzitter

Verkiezingen ambtsdragers Vanaf september volgden we de procedure van de PKN voor het kiezen van ambtsdragers. In deze nieuwsbrief mag ik de verheugende mededeling doen dat er twee gemeenteleden ja hebben gezegd, namelijk Greet Jongkind en Hennie Blom. Greet wordt diaken en Hennie kerkrentmeester. Verder heeft Jenneke de Hoop toegezegd mee te willen draaien in de zondagsdiensten voor de taak van diaken, met name voor de kaarsen, het collecteren en het wegbrengen […]

Continue Reading →

Nieuws van de zondagsschool

Hallo kinderen van de zondagsschool, Tijdens de adventstijd is er iedere week zondagsschool. Fijn om te zien dat er veel kinderen komen! De afgelopen twee zondagen hebben we het in de kerk gehad over ‘goed nieuws’. We hebben met elkaar gesproken over wat goed nieuws is en ook een aantal ‘goed nieuws berichten’ opgehangen voorin de kerk. Tijdens de zondagsschool hebben we geluisterd naar Bijbelverhalen waarin goed nieuws gebracht wordt! […]

Continue Reading →