Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Nieuws van Koffie Achterom

Al gehoord of al geweest? Want ja, Koffie Achterom is per 4 september weer van start gegaan. Helaas was Koffie Achterom ook vanwege de coronacrisis gestopt, en nu gaan wij weer voorzichtig, met de 1 1/2 meter afstand, koffie schenken. De eerste maal kwamen gelukkig weer een aantal bezoekers koffie drinken. Wij hebben er vertrouwen in dat onze vaste bezoekers hun bezoek op de vrijdagmorgen weer zullen hervatten. Maar natuurlijk niet alleen onze vaste […]

Continue Reading →

Van de diaconie

Beste mensen, Ook de diaconie is heel blij u weer te kunnen ontmoeten in de kerk en bij het koffiedrinken daarna. Het is een bijzondere periode waarin we gemerkt hebben dat het heel belangrijk is contact met elkaar te houden. Een kaartje, een bezoekje, een telefoontje, het is iets waar we blij van worden. We hopen dat dat bij u ook zo is. Eenzaamheid ligt op de loer. Laten we […]

Continue Reading →

Wat het woord ‘genade’ ons leert

Genade. Het is een oud woord, dat als een rode draad door de hele Bijbel gesponnen is. Een woord dat wezenlijk is voor ons geloof en voor ons kerk-zijn. De Protestantse Kerk heeft dat woord, ‘genade’, centraal gesteld in haar nieuwe visienota. Waarom? We leven in een tijd waarin kerken het moeilijk hebben, kleiner worden. Er is op veel plekken sprake van krimp. Je ziet dat heel veel gemeenten eigenlijk […]

Continue Reading →

Kerkdienst 16 augustus, 9e zondag van de zomer

Voorganger: ds Roel Braakhuis Preekvoorbereiding: mw ds Márti Tüski uit Utrecht. Voorbereiding Welkom De kaarsen worden aangestoken. In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. Allen gaan staan. Bemoediging v. : Onze hulp is in de Naam van de Heer. A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. v. : Die trouw houdt tot in eeuwigheid. A.: En niet laat varen de werken van Zijn handen. v. : Genade zij u en vrede […]

Continue Reading →

Van de Kerkenraad – augustus 2020

Het is vakantietijd, hittegolf en corona lijken goed samen te gaan. Ook voor de kerkenraad is het zomervakantie, daarom is er in augustus geen vergadering geweest. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt: onze dominee is terug van zijn vakantie, op vrijdagochtend is de kerk open van 10 tot 11:30 uur om, om voor ieder die dat wil (of nieuwsgierig is) even binnen te lopen, we vieren op zondag […]

Continue Reading →