Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Beleidsplan

Het beleidsplan heeft een duur van vijf jaar en aangezien het vorige loopt van 2013 tot 2018 zijn we al weer geruime tijd bezig om een nieuw plan te maken. De tijden veranderen zo snel dat je het nauwelijks bij kunt houden en dat geldt met name ook voor de kerken in Nederland. Als houvast en leidraad  bij de besprekingen houden we het volgende schema aan: Wat voor beeld hebben […]

Continue Reading →

Pastoraal bezoekwerk uitgebreid

Eind vorig jaar is er naar aanleiding van de actie ”talent op tafel”, een pastorale groep gevormd.  Zes vrouwen uit de gemeente hebben zich hiervoor opgegeven. Het is de bedoeling dat zij, net als de  ouderlingen, een pastoraal bezoekje brengen aan gemeenteleden en belangstellenden in het kader van “omzien naar elkaar”. De gespreksronde is al gestart. Het kan dus zijn dat sommigen van u al een bezoekje hebben ontvangen. De […]

Continue Reading →

Symbolische schikking

2 april, 5e zondag van de veertigdagen tijd Lezingen: Ezechiël 37, 1-14: Johannes 11, 1-4(5-16) We horen van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazerus. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Continue Reading →

Ds. Roel Braakhuis 5 jaar in Ammerstol

De tijd gaat snel. Op zondag 12 februari, toen wij een feestelijke kerkdienst hadden met als thema ‘Alles is Liefde’ was het precies vijf jaar geleden dat  Roel Braakhuis in onze kerk werd ingezegend als predikant. Hij bracht dat toen zelf ter sprake en was daarmee de gemeente toch echt een stapje voor. In de daarop volgende kerkenraadsvergadering heeft hij een prachtig boeket bloemen ontvangen namens u allen. Wij danken […]

Continue Reading →