Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Paascollecte 2019 – Een nieuw begin

Lieve mensen rondom de kerk van Ammerstol,

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Samen met de kinderen van de zondagsschool staan we daar in de weken voor Pasen bij stil. Wat is er nodig om een nieuw begin te kunnen maken? Beginnersvaardigheden zoals Geduld en Vergeven komen aan bod maar ook hulp krijgen. Je hoeft het niet alleen te doen.

Als gemeente rond de kerk van Ammerstol vinden we het belangrijk om daar waar nodig is en behoefte is hulp te bieden. Dit doen we o.a. door pastorale bezoekjes, de Koffie Achterom op vrijdagmorgen, ’t eetcafé voor de jeugd, en in diverse diaconale activiteiten dichtbij, zoals de eet club en ook verder weg. Op die manier proberen we een luisterend oor te bieden, oog te hebben voor nood en een helpende hand te bieden om te onder steunen.

Om dit als gemeente te kunnen blijven doen is naast liefde, aandacht en tijd ook geld nodig. Daarom vragen we u vanuit de kerkenraad juist met Pasen om ons gemeentewerk te steunen. Geef aan de Paascollecte. Uw bijdrage besteden we zorgvuldig aan al die waardevolle activiteiten die in onze gemeente plaats vinden.

Het bijgevoegde envelopje wordt bij u opgehaald.

Desgewenst kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL96RABO0307313727.

We danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage!

Fijne Paasdagen en hartelijke groeten namens uw kerkrentmeesters.

 

Erna de Lange

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *