Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Archeologisch rapport bij funderingherstel

Bij de funderingswerkzaamheden aan de kerk in 2015 hoorde een wettelijk voorgeschreven archeologisch onderzoek. Dit is uitgevoerd door SOB Research uit Heinenoord. Het heeft in augustus 2017 een uitgebreide rapportage opgeleverd. Een mooi rapport waarin ook de geschiedenis van de kerk, Ammerstol en de streek is opgenomen.

Zo lezen we dat de kerk was verzakt door het inrotten van de vurenhouten funderingspalen en dat onder de muren een fundering was aangetroffen die gebouwd met kloostermoppen uit de Late Middeleeuwen.

Er zijn ook fragmenten menselijk botmateriaal gevonden, waarschijnlijk uit verstoorde begravingen bij de bouw van de kerk in 1880 of bij nog oudere werkzaamheden aan de voorloper van de kerk. Een nauwkeurige datering van de botresten was niet mogelijk. Onderzoek kon wel aantonen dat de botresten afkomstig waren van minimaal twee vrouwen, een man en een kind van ongeveer 10 jaar. Een vrouw had voor het overlijden geen boventanden meer, de andere vrouw vertoonde tekenen van slechte voeding of ondervoeding. Van geen van deze individuen kon de doodsoorzaak worden vastgesteld. De botresten zijn ter herbegraving aan de gemeente aangeboden.

De voorloper van onze kerk lag iets noordelijker dan de huidige kerk. Dat is goed te zien in afbeelding 25. Donkerblauw is de ligging van de oude kerk, geel de contouren van de huidige kerk.

Het rapport sluit af met “Bestek en Voorwaarden in opdracht van de Burgemeester en Wethouders van Ammerstol en Heeren Kerkvoogden der Nederduitsche Hervormde gemeente” uit 1880 door architect L.F Redeker.

Het volledige rapport kunt u lezen door onderstaande link aan te klikken.

Krimpenerwaard-Rapport-AB-Hervormde Kerk Ammerstol-170802